Secí kombinace s vibračními branami

Kombinace skládající se z vibračních, stroje na výsev trávy a mřížkového nebo hladkého válce. Vibrační brány můžeme za účelem výsevu nebo dosevu travnaté plochy vybavit různou zubovou lištou:

Výsev nového trávníku:
pomocí zubové lišty z pružinové oceli používané při výsevu nového trávníku nakypříme a rozmělníme hrubé částice půdy. Je vytvořeno široké travní lože pro dobré plošné ukládání osiva před válcem, které zamezí vytváření pásů vzlínajícího osiva.

Dosev trávy:
vibrační brány vybavené kultivační zubovou lištou jsou společně se strojem na výsev trávy ideální kombinací pro dosev trávy. Tato kombinace spolehlivě dosévá opotřebené tavní plochy zasažené travní houbou a oživuje drny. Travní semeno se mísí s volnou zeminou uvolňující se při kultivaci a pomocí válce je zatlačováno do půdy.

Technická data:

Pracovní záběr
1,50 m
2,0 m
Objem zásobníku
194 l
257 l
Vysévané množství
0-600 kg/ha
0-600 kg/ha
Celková hmotnost
571 kg
663 kg
Tažný prostředek
19 kW/25 PS
26 kW/35 PS

Kombinace s vibračními branami pro úpravu zpevněných ploch (hřiště, cesty)

Pro úpravu sportovních hřišť a jiných vodou zavlažovaných ploch je vhodná kombinace skládající se z vibračních bran s tvrdou zubovou lištou a hladkého válce. Při intenzivním kypření půdy nebo lehké denní údržbě příslušné plochy zabezpečují kartáče umístěné v zadní části stroje a na bocích stroje optimální finální úpravu plochy. Vibrační brány je možné osadit kartáčovými lištami.

Technická data:

Pracovní záběr
1,50 m
2,0 m
Celková hmotnost
501 kg
579 kg
Tažný prostředek
15 kW/20 PS
24 kW/32 PS

Secí kombinace s rotačními branami

Kombinace skládající se z rotačních bran, stroje na výsev trávy a mřížkovaného válce při jednom pracovním úkonu půdu kypří a mísí, přičemž se zapracovávají rostlinné zbytky. Rotační brány pracují bez ucpání systému a to i při současném rozmělňování hrubých částic na povrchu půdy. Mřížkový válec zatlačuje travní semena smíchaná se sypkou zeminou a vytváří tak předpoklad pro dobré vzcházení.

Technická data:

Pracovní záběr
1,50 m
2,0 m
2,50 m
Objem zásobníku
194 l
257 l
320 l
Vysévané množství
0-600 kg/ha
0-600 kg/ha
0-600 kg/ha
Celková hmotnost
529 kg
658 kg
1041 kg
Tažný prostředek
22 kW/30 PS
33 kW/45 PS
44 kW/ 60 PS

Secí kombinace s půdní překopávací frézou

Kombinace skládající se z překopávací frézy, secího stroje pro výsev trav a mřížkového válce se požívá ke zpracování velmi kamenitých ploch a ploch s travními a rostlinnými zbytky. Fréza pracuje proti směru jízdy a při jednom pracovním úkonu ukládá kameny a travní zbytky až do hloubky 15 cm, na kamení se nakupí jemná zemina. Následuje výsev travního semene na široko a utužení mřížkovým válcem. Zakládání travních ploch do starých trávníků (do pokoseného trávníku).

Technická data:

Pracovní záběr
1,50 m standartní
1,50 m robusní
2,0 m robusní
Objem zásobníku
194 l
194 l
257 l
Vysévané množství
0-600 kg/ha
0-600 kg/ha
0-600 kg/ha
Celková hmotnost
606 kg
895 kg
1012 kg
Tažný prostředek
26 kW/35 PS
51 kW/70 PS
59 kW/80 PS