Comprima F (CF) 155 (XC)- semivariabilní komora

  • Pevná komora s vlastnostmi Vario
  • Šest průměrů balíků od 1,25 do 1,50 m
  • Maximální komprimace balíků a klidný chod zařízení KRONE NovoGrip
  • Jednoduchá konstrukce
  • Snadný servis a údržba

Comprima F 155 a F 155 XC se semivariabilní lisovací komorou: První lis na válcové balíky, který pracuje systémem pevné komory, ale může lisovat balíky o různých průměrech od 1,25 do 1,50 m. Semivariabilní lisovací komora spojuje vlastnosti pevné i variabilní komory a je tak na světovém trhu jedinečná. Tento stroj se systémem NovoGrip přesvědčí klidným chodem a velkou komprimací. Comprima F 155 XC může být vybavena maximálně 26 noži.

Farmáři a podnikatelé v zemědělství orientovaní na budoucnost, vyžadují inovativní techniku, se kterou budou moci pracovat ještě hospodárněji a efektivněji. Nový stroj Comprima F 155 se semivariabilní lisovací komorou jde o krok napřed a sdružuje mnoho výhod lisů s pevnou a variabilní lisovací komorou. Díky jednoduché konstrukci je Comprima F 155 a F 155 XC ve srovnání s variabilním lisem na válcové balíky cenově výhodnější stroj a vyniká velmi nenáročnou a snadnou údržbou. Může produkovat balíky o různých průměrech, stlačené zvenčí dovnitř. Při větším průměru má balík velmi malé měkké jádro. Výsledkem jsou balíky o velké hmotnosti.

Proměnný průměr balíků v krocích po 5 cm od 1,25 m do 1,50 m: Přemístitelné čepy v teleskopické dorazové trubce slouží k vymezení chodu napínacích ramen a určují nastavený průměr balíku.

Příčkový pásový dopravník NovoGrip spojuje dobré dopravní vlastnosti lisů s příčkovým řetězovým dopravníkem s klidným chodem řemenových lisů. U zařízení NovoGrip je píce tvarována a balena do tvrdých a tvarově stálých válcových balíků pomocí nekonečného obíhajícího příčkového dopravníku s pásy z pogumované tkaniny.

Žádný balík se nezastaví – vše do sebe zapadá: Příčky se zakusují do píce a pohánějí balík za všech okolností, i při zpracování suché slámy. KRONE NovoGrip pracuje i za nejtěžších podmínek. Držáky příček jsou sešroubovány s pouzdry. Ta slouží jako distanční prvky a umožňují pevné utažení a zajištění šroubů. Držáky příček jsou nižší než profil gumotextilního pásu, a tím chráněné proti opotřebení.

S řezáním i bez řezání

Pro zajištění kontinuálního přísunu píce od sběracího ústrojí do lisovací komory jsou lisy na válcové balíky KRONE Comprima vybaveny dopravním nebo řezacím rotorem. Je-li požadováno snadnější rozpojení balíků při distribuci píce a ještě větší zhutnění balíků, je lis osazen rotačním řezacím ústrojím XCut, které dokonale splní vaše požadavky. Řezací rotor plynule vtahuje píci do řezacího prostoru mezi 17 nebo 26 nožů při plném zařazení.

 Je-li požadována maximální kvalita řezu při maximální výkonnosti, musí tomu technika odpovídat. Řezací a dopravní rotor stroje Comprima má při průměru 530 mm obzvlášť velkou hltnost. Řezací rotor neslouží pouze k řezání a dopravě, ale také přebírá funkci primárního zhutnění. Tři řady prstů, které jsou na řezacím a dopravním rotoru navařeny ve tvaru V zajišťují kontinuální řezání a rovnoměrné rozložení posbírané píce po celé šířce komory.
KRONE XCut
  • Nucený řez
  • Centrální zapínání pro 0, 8, 9, 17 nebo 0, 13, 13 a 26 nožů
  • Jištění jednotlivých nožů
  • Montáž a demontáž nožů bez použití nástrojů
  • Hydraulické spouštění nožového dna dolů

Comprima CF 155 XC. Je to jediný kombinovaný lis s baličkou se semivariabilní pevnou komorou, který může lisovat a ovíjet válcové balíky různého průměru od 1,25 m do 1,50 m. Stroj má krátkou a kompaktní konstrukci, pracuje se systémem NovoGrip a je sériově vybaven tandemovou nápravou.

 

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek