Podrýváky Dondi

Značka DONDI je na trhu zavedeným výrobcem závěsné zemědělské techniky s více než 70 lety zkušeností. Produkce je z velké části zaměřena na pasivní půdozpracující stroje, jejichž portfolio se rozkládá od kompaktních modelů určených pro využití ve vinicích až po velkoplošné modely určeny k agregaci s nejsilnějšími tažnými prostředky a dosahující tak enormních výkonů.

 

Radličkový kultivátor Dondi HELIVITIS

 Geometrie rámu a přenos váhy na jednotlivé radličky jsou ideální pro mělčí zpracování půdy a odplevelování. Efektivní narušení půdy díky elastickému působení každé radličky a vysokému počtu pracovních těles. Vyrovnání obrácené půdy dokončuje standardní zadní válec.

 možnost rozšíření záběru o 40 cm (+ 2 radličky L+P )

tento stroj je skladem jako předváděcí, je možné si ho vyzkoušet!

Podrývací pluhy Dondi řady 700 a 800

Podrývací pluhy Dondi řad 700 a 800 se vyznačují sklonem pracovních orgánů pod úhlem 45°, díky čemuž snadno pronikají do půdy a redukují tahový odpor i při velkých pracovních hloubkách, které jsou v závislosti na modelu 50, respektive 60 cm. Kromě běžné volitelné výbavy, jako jsou například pracovní orgány z tvrdokovu pro dlouhou životnost, hydraulicky nastavitelný dvojitý pěch a další, nabízí řady 700 a 800 možnost konfigurace se zásobníkem hnojiva, který se umístí na rám stroje a umožňuje zásobní hnojení do požadované hloubky půdního profilu pomocí pracovních orgánů.

Přehled modelů:

Model Potřebný výkon [k] Pracovní záběr [cm] Pracovní hloubka [cm] Počet radlic
705 100-130 230 50 5
805 130-180 230 60 5
707 120-180 300 50 7
807 180-250 300 60 7
809 250-370 400 60 9
811 370-500 500 60 11
813 500-700 600 60 13

 

Podrývací pluh Dondi Mega

Podrývací pluh Dondi Mega

Podrývací pluh je vhodný pro hloubkové zpracování půdy až do hloubky 70 cm. Výborně se hodí do bezorebných technologií pro hlubší zpracování, avšak i v orebním postupu dojde k rozrušení utužené spodní vrstvy, čímž se zlepší zasakování vody, provzdušnění půdy i dostupnost živit pro kořenový systém rostlin. Je vhodný také k zapravení statkové hnojiva do celého půdního profilu či k aplikaci minerálního hnojiva při zásobním hnojení.

Přehled modelů:

Model Potřebný výkon [k] Pracovní záběr [cm] Pracovní hloubka [cm] Počet radlic
MEGA 5-250 190-280 250 70 5
MEGA 5-300 200-300 300 70 5
MEGA 7-300 250-350 300 70 7
MEGA 7-400 260-360 400 70 7
MEGA 9-400 310-400 400 70 9
MEGA 11-500 400-500 500 70 11

 

Podrývací pluh Dondi RP

Podrývací pluhy odlehčené řady RP jsou cenově vhodnou alternativou do lehčích půd či pro agregaci s traktory o menším výkonu. Pracovní hloubka se pohybuje od 40 do 60 cm, tudíž jsou vhodnou alternativou orby či jejím doplněním při nežádoucím zhutnění půdy. Na výběr je z několika druhů příslušenství pro co nejlepší vyhovění konkrétním požadavkům.

Přehled modelů:

Model Potřebný výkon [k] Pracovní záběr [cm] Pracovní hloubka [cm] Počet radlic
RP5-L 50-70 185 40 5
RP7-L 70-80 250 40 7
RP9-L 90-110 300 40 9
RP5-M 60-90 200 50 5
RP7-M 90-120 250 50 7
RP5-P 90-130 220 60 5
RP7-P 100-180 300 60 7

 

Podrývací pluh Dondi RH

Model podrývacího pluhu s označením RH je variantou s hydraulicky sklopným rámem, díky čemuž jeho přepravní šířka na pozemních komunikacích nepřesahuje 3,0 m.

Model Potřebný výkon [k] Pracovní záběr [cm] Pracovní hloubka [cm] Počet radlic
RH 809 300-400 400 60 9

 

Podrývací pluh Dondi RHP

Podrývací pluh Dondi RHP

Dondi RHP je modelová řada, která ve standardu nabízí hydraulické nonstop jištění pracovních orgánů. Jednotlivé modely se kromě pracovního záběru (od 200 do 400 cm) a počtu slupic (od 5 do 9 dle záběru) liší také maximální pracovní hloubkou stroje a to v rozsahu od 35 cm (u nejmenšího modelu RHP-5M) až po 65 cm u modelů RHP-807R, respektive RHP-809R, které disponují zesíleným rámem.

Přehled modelů:

Model Potřebný výkon [k] Pracovní záběr [cm] Pracovní hloubka [cm] Počet radlic
RHP-5M 60-90 200 35 5
RHP-5P 70-100 200 45 5
RHP-705 80-110 225 50 5
RHP-707 120-160 300 50 7
RHP-805 120-170 250 55 5
RHP-807 160-240 300 55 7
RHP-807R 220-330 300 65 7
RHP-809R 300-400 400 65 9