Jak zamezit přemokření půdy

Letošní podzim byl specifický velkými srážkami, a to i na Žatecku, které je jinak velmi suchou oblastí. Zemědělci používají stále větší a silnější stroje, které svou hmotností způsobují velké utužení spodních vrstev půdy a ve spojení s trendem minimalizačních technologií se utužená půda se srážkami a hůře vyrovnává. Letos byl kvůli vysoké vlhkosti problém jak s přípravou půdy, tak s následným setím a na polích jsou stále vidět typické příznaky přemokřené půdy. Tyto podmínky nejsou pro rostliny vhodné, protože si nestačí vytvořit kvalitní kořenovou soustavu a půda není dostatečně provzdušněná. Kromě špatného růstu rostlin, který se v důsledku negativně projeví na výnosech, se podmáčená půda často stává pastí pro zemědělskou techniku, kterou je mnohdy nutné vyprostit.

Kvůli těmto podmínkách jsme v poslední době zaznamenali zvýšenou poptávku po strojích na hlubší prokypření, které může zvýšit výnosy i na silně utužených půdách. Hloubkové kypřiče s úzkými radličkami zpracovávají půdu až do hloubky 65 cm a znovuobnovují její strukturu a tím i její hospodaření s vodou.

 


Kvalitní české hloubkové kypřiče vyrábí firma SMS. V jejich portfoliu jsou modely pro silné i slabší traktory – od tříradličkových až po devítiradličné. Většina modelů má maximální pracovní hloubku do 45 cm, hloubkový dlátový kypřič HKDx je možné použití až do 65 cm.

Dalším řešením, jak předcházet podmáčení, je péče o drenáže. Drenáže jsou na poli mnoho let a kvůli působení kořenů a usazeninám je jejich efektivita snižuje. Drenážní čističe Agrio Křemže jsou nejlepším pomocníkem, poskytují to nejlepší vyčištění pod vysokým tlakem, ale bez poškození drenážních trubek. Díky moderním strojům je pravidelné čistění drenáží méně náročné, než tomu bylo dříve.

Čistič se skládá z dlouhé hadice s tryskou, která má jeden otvor vpředu, kterým uvolňuje zanesená místa a 12 otvorů směrem vzad kterými oplachuje stěny. Opravy jsou desetkrát rychlejší a trysku lze vybavit sondou pro určení její polohy. Pro pokládání drenážních trubek při zakládání meliorací slouží drenážní rýhovač.

Pokud máte i vy problém se zamokřením pozemků, neváhejte kontraktovat naše prodejce a poradit se o řešení.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek