Lemken Solitair

Pro efektivní setí splňuje všechny předpoklady bohatá nabídka pneumatických secích strojů Solitair 8, 9 a 12, které mohou být podle provedení nesené, polonesené nebo tažené. nabídka produktů s pracovním záběrem od 3 do 12 metrů je předpokladem pro očekávaný hospodárný provoz ve všech zemědělských podnicích. Vedle možnosti kombinace s různými půdozpracujícími stroji je u pneumatických secích strojů Solitair 8 a 9 možný také samostatný provoz s technikou na zpracování půdy.

dvoudiskové secí botky odvádějí vynikající práci jak při výsevu do mulče tak i při konvenčním způsobu použití. Kolečka pro hloubkové vedení dvoudiskových secích botek zaručují precizní ukládání osiva v pořadované hloubce a rovnoměrné pokrytí výsevní plochy.

při orbě a přípravě půdy rotačími bránami, krátkými diskovými podmírači nebo stroji pro přípravu seťového lože, následuje výsev secími stroji Solitair v solo provedení nebo v kombinaci s různým typem půdozpracujícího nářadí. Dvoudisková secí botka zajišťuje optimální výsev a pokrytí jak za vlhkých, tak i za suchých půdních podmínek. Jen tak dokáže splnit předpoklad nejvššího výnosu.

pro výsev do mulče je Solitair ve spojení s kompaktními kypřiči nebo krátkými taženými diskovými podmítači. Takové kombinace jsou ideální pro celoplošné kypření, intenzivní míchání, dobré zpětné utužení a plynulé ukládání osiva do půdy. Tyto secí kombinace navíc dovolují nanejvýš precizní zakládání osiva při zachování vysoké pracovní rychlosti.

Solitair 8 – pro střední podniky, pneumatický secí stroj s mechanickým pohonem výsevní hřídele a hydraulickým pohonem ventilátoru

Solitair 9 – bohaté množnosti kombinací pneumatického secího stroje s nejrůznější technikou na zpracování půdy a nebo provoz sólo. V neseném i pevném provedení, ale také ve verzi polonesený sklopný s pracovním záběrem od 3 do 6 m.

Solitair 12 – tažený pneumatický secí stroj s šířkou od 8, 9, 10, až 12 metrů.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek