Bellima – pevná komora

Recept na úspěch je tak snadný

 • Uzavřená lisovací komora – menší ztráty drolením a nižší prašnost
 • Nekonečně obíhající příckový rětězový dopravník
  – Přesvědčivý u senáže, sena i slámy
  – Žádné prokluzy balíku
  – Pevné balíky stabilního tvaru
  – Velká hmotnost balíku
 • Malý příkon
 • Malá vlastní hmotnost
 • Jednoduchá konstrukce = snadná údržba, dlouhá životnost
 • Malý pocet krátkých hnacích rětězů
 • Neřízený sběrac EasyFlow

Sběrač EasyFlow
Tajemstvím úspěchu tohoto sběrace je tvar stěračů. Díky jim se prsty ponořují kolmo. Řízení prstu vodící dráhou postaru je zbytečné. EasyFlow: Sběrač EasyFlow bez vodící dráhy má ve srovnání s řízenými systémy jednoduchou konstrukci, méně pohyblivých částí a neobyčejně klidný chod. Díky tomu je menší nejen opotřebení, ale také náklady na údržbu a servis. EasyFlow sbírá velice čistě a díky vyšším otáčkám lze dosahovat vyšší výkonnosti.

EasyFlow pro stroj Bellima F 125:

Neřízený sběrač EasyFlow stroje Bellima F 125 má pracovní záběr 1 400 mm dle DIN 11220. Lze jej ovládat hydraulicky a zajistit v požadované pracovní poloze. Krátká dopravní cesta od sběrače do lisovací komory je zárukou optimálního sběru a kontinuálního toku píce.

Bellima_014_800_11395

Kasač sběrače standard pro lis Bellima F 130:

 • Pracovní záber 1 800 mm: ideální pro vydatnejší rádky
 • S kasacem: plynulý tok
 • Bocní podávací šneky: optimální podávání píce
 • Volitelná výbava – kopírovací kola s pneumatikami: klidný chod

Bellima_038_800_11418

Příčkový řetězový dopravník
Spolehlivé lisování

 • Konstantní průměr balíku 1,25 m
 • Bezpečný pohon balíku, žádné prokluzy, minimální ztráty drolením
 • Malý příkon
 • Jednoduchá konstrukce, pouze jeden hnací rětěz

Koncepce s příčkovým rětězovým dopravníkem se při sklizni senáže, sena a slámy osvědčila na celém světě. Nekonečný obíhající příčkový rětězový dopravník tvaruje balíky slisované na vysokou hustotu. Praktický systém od KRONE pracuje bez prokluzu balíku i při krátké a suché píci. Kromě toho jsou ztráty drolením minimální a v neposlední řadě je nižší i příkon.

Lepší rotace: Uzavřená lisovací komora s nekonečným obíhajícím příckovým řetězovým dopravníkem je základem stroje Bellima. V lisovací komoře se navíjejí z posbírané píce vrstvu po vrstvě pevné a tvarově stabilní balíky. Díky dobrému způsobu dopravy hmoty do lisu začne píce dopravená do komory dříve rotovat a tvořit balík. Jádro balíku je pevnejší. Balík má vyšší hustotu, a tedy vetší hmotnost – to je ideální pro získání kvalitní senáže a úsporu nákladů na přepravu.

Retězový příckový dopravník od KRONE. Praktický systém pro slámu, seno i senáž. Lisy na válcové balíky mají všestranné použití na celém světě, a proto musí vyhovovat nejrůznějším podmínkám sklizně slámy, sena a zavadlé senáže. Problematika je známá. Sláma a seno jsou v suchém stavu často lámavé. U zavadlé píce vlhkost kolísá až po težkou mokrou senáž. Při vysokém obsahu cukru je zde navíc lepivost. Příčkový řetězový dopravník od KRONE pracuje za všech těchto podmínek spolehlivě a splňuje požadavky praxe. S příčkovým řetězovým dopravníkem máte jistotu, že příčkový řetězový dopravník šetří píci a díky „zubovému efektu“ mezi příčkami otáčí v komoře bezpečně balík i při maximálním stlačení.

U stroje Bellima kupujete 40letou zkušenost a kompetenci v konstrukci lisu, neboť KRONE přesně zná požadavky praxe. Lisy na válcové balíky KRONE pracují na celém světě a výborně se osvedčily v nejrůznějších pracovních podmínkách. Kromě schopnosti vysokého slisování jsou stroje KRONE velice robustní, mají přehlednou konstrukci, poskytují perfektní vybavení a vyznačují se velkou spolehlivostí.

Bezpečný start balíku: Startovací válec osazený lištami zajištuje rychlý začátek tvorby balíku, optimalizuje lisovací proces a odlehčuje zadní čelo – ideální při težkých balících ze senáže.

Ukazatel lisovacího tlaku na obou stranách: Ukazatel lisovacího tlaku na obou stranách ukazuje aktuální naplnění lisovací komory vlevo i vpravo a dává pokyny pro vyrovnávací zpusob jízdy. Výsledkem jsou rovnoměrně zhutněné a tvarově přesné balíky.

Nejlepší informace: Při dosažení požadovaného lisovacího tlaku upozorní řidice zvuková a světelná signalizace, že je balík hotový. Okamžitě muže začít ovíjení motouzem.

Více balíku za hodinu: KRONE Mini-Stop – vyhazovač balíku a záchytný žlab v jednom je jako volitelná výbava! Zatímco se zadní čelo po vyklopení balíku ješte zavírá, lis muže už pracovat dále. Zvládnete tak až o šest balíku za hodinu více.

Vázání do sítě – perfektní ovinutí – vynikající tvar

 • Krátké ovinovací casy – více balíku za hodinu
 • Rychlé a snadné rozbalování balíku ve stáji
 • Bezpečný začátek ovíjení – krátká dráha

Méně nafty na balík – Ovíjecí zařízení přesvědčí svojí konstrukcí i funkcí. Výhodou vázání do sítě oproti vázání motouzem jsou kratší vázací časy, a tedy více balíků za hodinu. Získáte čas na jiné věci a spotřebujete méně nafty na balík. Při vázání do sítě KRONE excellent je možné na stroji použít role o délce až 3 600 m.Ovíjecí zařízení je umísteno vpředu v zorném poli řidiče a je dimenzováno na role sítě délky 2600 a 3600 m. Kromě toho je ve skříni ješte dostatek místa na rezervní roli.

Vázání dvojitým motouzem – dvakrát tak rychle

 • Rychlé vázání: dva motouzy soucasne
 • Stabilní balíky: motouz zacíná a koncí uprostred balíku
 • Nastavitelná vzdálenost motouzu
 • Jednoduchá obsluha

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek