Lis na válcové balíky Krone Fortima

 • Pevná komora na balíky o průměru 1,25 m nebo 1,55 m
 • Variabilní lisovací komora na balíky o průměru od 1,00 m do 1,50 m nebo od 1,00 m do 1,80 m
 • Příčkový řetězový dopravník pro extrémní podmínky
 • Neřízené sběrací ústrojí EasyFlow s vyšším výkonem a menším opotřebením
 • Přídavné řezací ústrojí MultiCut se 17 noži
 • Vázání čtyřmi motouzy
 • Osvědčené vázání do sítě pro ještě větší výkonnost

Pick-up EasyFlow

Malé provozní náklady a optimální tok sbírané hmoty: Pod označením EasyFlow nabízí KRONE neřízené sběrací ústrojí, které si vystačí bez složité vodící dráhy. Výhody jsou jasné: Ve srovnání s řízenými systémy je konstrukce EasyFlow jednoduchá, má méně pohyblivých součástí a velmi klidný chod. Díky tomu je menší nejen opotřebení, ale také náklady na údržbu a servis. EasyFlow je velice výkonný a sbírá píci velmi čistě.

 Přidržovací válec: Nedochází ke hromadění píce při nerovnoměrné vydatnosti řádků. Vždy plný výkon při maximální průchodnosti a kontinuálním podávání píce.

.

Velké šneky: Dopravují píci posbíranou po stranách směrem ke středu a zajištují nerušený tok z celého širokého sběrace do užší balicí komory.

Malá vzdálenost prstů: EasyFlow má pět řad prstů vzdálených od sebe pouhých 55 mm, takže čistě sbírá i velmi krátkou píci. Pozinkované plechy stěračů jsou zárukou dlouhé životnosti.

Perfektní tok píce díky optimální konstrukci: Sběrací ústrojí EasyFlow s dopravním nebo řezacím rotorem tvoří kompaktní jednotku. Zvětšená šterbina pro vtahování píce a bezprostřední blízkost dopravního nebo řezacího rotoru za sběracem zvyšují vysokou průchodnost lisu a zaručují kontinuální tok materiálu i v případě velmi krátké píce.

Multicut: Koncepce ostrá jako nůž

 • Vynikající kvalita řezanky díky nucenému řezu
 • Délka řezanky 64 mm při maximálním počtu 17 nožů
 • Rychlé nastavení délky řezanky pomocí centrálního zapínání nožů

Perfektní řez: Při použití maximálního počtu 17 nožů a minimální vzdáleností nožů 64 mm lze balíky snadno rozebírat a rozdělovat. Nože jsou uspořádané v jedné řadě. Tím je dána špičková kvalita řezanky.

Vše jišteno: Automatická pojistka proti cizím tělesům „Non-Stop“ a hydraulické zapínání nulové polohy nožů je součástí sériové výbavy. Hydraulické zapínání nulové polohy nožů slouží k eliminaci případného hromadění píce v dopravním kanálu.

Nucený řez KRONE: Dvojité prsty rotoru plynule vtahují píci mezi řadu nožů. Vzdálenost mezi noži a dvojitými prsty je velice krátká, píce tedy nemůže uhnout. Řez je čistý a přesný.

Příčkový řetězový dopravník
Chytré lisování
 • Vysoký stupeň slisování
 • Jisté otáčení balíkem
 • Minimální ztráty odrolem
 • Nízký požadovaný příkon

Praktický systém pro slámu, seno a senáž: Lisy na válcové balíky mají všestranné použití na celém světě, a proto musí vyhovovat nejrůznějším podmínkám sklizně slámy, sena a zavadlé senáže. Příčkový řetězový dopravník KRONE pracuje za všech těchto podmínek spolehlivě a splňuje požadavky praxe. S příčkovým řetězovým dopravníkem máte jistotu. Protože příčkový řetězový dopravník šetří píci a díky „zubovému efektu“ otáčí bezpečně balíkem i při maximálním stlačení.

Dlouhá životnost a vysoký stupeň komprimace: Díky lepšímu rozložení zatížení na více článků řetězu a malému úhlu ovinutí na větších vodicích a hnacích kladkách mají příčkové řetězové dopravníky menší opotřebení, snesou velké zatížení a mají velmi klidný chod. V případě potřeby lze články řetězů snadno vyměnit.

Fortima V 1500 (MC) | V 1800 (MC)

S variabilní komorou

 • Variabilní průměr balíku od 1,00 m do 1,50 m nebo od 1,00 m do 1,80 m
 • Dva samostatně obíhající příčkové řetězové dopravníky pro extrémní podmínky
 • Robustní konstrukce pro použití v těžké píci

Fortima má dva příčkové řetězové dopravníky. Rozdělení na přední a zadní příčkový řetězový dopravník zajišťuje vysokou komprimaci a perfektní tvar balíku.

Úžasně jednoduché, jednoduše úžasné: Takto pracuje Fortima s variabilní lisovací komorou: Segmenty obou příčkových řetězových dopravníků tvarují od samého začátku píci posbíranou sběracem po jednotlivých vrstvách do pevných balíku stabilního tvaru. Vynikající dopravní vlastnosti příček jsou zárukou spolehlivého otáčení balíkem ve všech fázích procesu. Seřiditelný lisovací tlak se nastavuje hydraulicky a na balík se přenáší prostřednictvím předních a zadních ramen. Po dosažení nastaveného průměru se balík ovine sítí nebo motouzem. Potom se otevře záď. Balík opustí komoru.

Variabilní lisovací technika
Promyšlené do detailu:
 • Plynulá regulace stupně slisování
 • Rychlejší a jistý start tvorby balíků díky přídavnému spirálovému válci
 • Vyhazovač balíků (volitelná výbava), aktivní vyhození balíku pomocí táhel

Malé balíky: Používají se především při lisování senáže do válcových balíku. Malé balíky se rychleji zkrmí, lehce se rozebírají a je s nimi snazší manipulace. Při průměru od 1,00 m a 1,30 m se balíky výborně hodí pro vetšinu bežných fóliových balicek.

Velké balíky: Používají se především při sklizni slámy a sena. Ve srovnání s lisováním malých balíku je efektivita při vetších průměrech balíku vyšší. Ušetříte nejen vázací prostredky, ale máte i nižší náklady na manipulaci a svoz.

Ovládání

Komfort, který usnadní práci řidici

 • Komfortní grafické uživatelské rozhraní
 • Přehledná konstrukce
 • Praktická velikost

Řídicí jednotka: Všechny lisy Fortima mohou být vybaveny palubní elektronikou Komfort, která automaticky zpracovává impulzy od čidel a ovládá řídicí jednotky.

Pro balíky stejného tvaru: Všechny stroje Fortima F jsou sériově vybaveny elektronikou Medium. V tom případě jsou vpředu na pravé straně stroje dva ukazatele, které udávají aktuální tlak na levé a pravé straně lisovací komory.

Ovládací terminál Beta II má barevný displej 4,3″, fóliovou klávesnici s 8 tlačítky, je přehledný a ovládání je velmi snadné. Kromě lisovacího tlaku, průměru balíků a spuštění vázání se zobrazuje i počet balíků. Kromě toho lze zobrazit i funkci ventilů a snímačů.

Ovládací terminál Delta: Ovládací terminál Delta je vybaven 5,5″ dotykovým displejem, fóliovou klávesnicí s 12 tlačítky a otočným regulátorem. Slouží k ovládání funkce ventilů, senzorů a diagnostických funkcí a dat pro evidenci výnosů.

Ovládací terminál CCI 200: Ovládací terminál CCI 200 s velkým 8,4″palcovým barevným dotykovým displejem, 12 funkčními tlačítky a otočným regulátorem je určený pro provoz u strojů s výbavou ISOBUS. Kromě všech funkcí a možností, které jsou k dispozici na terminálu Delta, má rozšířenou evidenci výnosů a je možné další volitelné rozšíření funkcí prostřednictvím Apps. K dalšímu zjednodušení práce lze využít volitelný joystick (WTK) s možností libovolného obsazení tlačítek a kameru.

TIM (Tractor Implement Management): Při použití TIM je ovládání stroje Fortima ještě snazší. Prostřednictvím palubní elektroniky lisu jsou přitom ovládány i některé funkce traktoru. Dosáhli balík požadované velikosti, zastaví TIM traktor, spustí ovíjecí proces a otevře a zavře záď. Následující automatický rozjezd traktoru legislativa v současné době nedovoluje.