kk)

Ve středu 22.6. a ve čtvrtek 23.6.2016 v areálu Agrimy ve Staňkovicích proběhlo školení obluh kombajnérů. Zákazníci měli možnost se u nás zdarma dozvědět cenné informace o provozu sklízecích mlátiček a zároveň se nechat proškolit na bezpečnost práce a odnést si od nás certifikát o jejím absolvování.

Jakožto základní pomůcka byl probrán návod k obsluze s důrazem na důležité věci, které se týkají zvýšení efektivnosti, snížení rizika poruch a zvýšení bezpečnosti. Účastníci také měli možnost si vyzkoušet nějaká ovládání a nastavení přímo na mlátičce.

Pokud se tak již nestalo, tak brzy vyjedete do polí, a je třeba mít mlátičku na sezónu připravenou a po údržbě. Pro případ potřeby náhradních dílů jsme s obluhami probrali systém objednávání náhradních dílů. I o letošních žních Vám budeme maximálně k dispozici.

 Letos k nám zavítalo 85 lidí ve dvou dnech, kteří byli rozděleni podle stáří stroje a jeho výbavy. Jsme rádi, že se těchto našich školní účastní tolik zákazníků značky New Holland a naší firmy.

k 20160622_083849