New Holland CX5 CX6 258 – 340 hp

 

 

Nejuniverzálnější mlátičky New Holland co do nastavení mláticího ústrojí pro všechny typy speciálních plodin a sklizňových podmínek. Jsou k dispozici v klasické verzi i se zvýšenou svahovou dostupností – modely Lateralle a Hillside.
Mlátičky CX5. a CX6. jsou k dispozici ve čtyřech modelech s pěti či šesti vytřásadly. Mláticí ústrojí je koncepčně stejné jako u velkých mlátiček CX7. a 8., průměr bubnu 609 mm. K dispozici mají navíc funkci OptiTresh. Vyrovnávání sít probíhá prostřednictvím systému Smart Sieve, který je zpravidla ve standardní výbavě stejně jako speciální funkce pro čištění OptiFan a OptiSpeed. Podle zvoleného modelu doporučujeme lišty se záběrem 4,90 – 7,6 m.

Přednosti mlátiček New Holland CX5  a CX6

  • Vysoké výnosy –  Pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 23 – 24 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak cca 27 – 28 tun zrna / hod.Vysoké výnosy –  pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 23 – 24 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak cca 27 – 28 tun zrna / hod
  • Malé a složitě dostupné pozemky –  Šířka stroje od 3,4 resp. 3,7 m stále zaručuje velmi dobrou dostupnost malých pozemků, stejně jako lišty od záběru 4,9 m.
  • Služby sklizňovou technikou – CX5 a CX6 nejsou typickým strojem do služeb, ale provádět lokálně služby menším zemědělcům v okolí je určitě zajímavé a vyzkoušené. Při spolupráci s vysoce výkonnou mlátičkou na jednom poli dokáží společně divy.
  • Speciální plodiny – Nejširší možnost nastavení mláticího ústrojí se systémy OptiTresh a MultiTresh, různé sekce segmentového mláticího koše, speciální verze mláticích bubnů a excelentní svahová dostupnost. Neporazitelná mlátička při sklizni speciálních plodin.
  • Kukuřice – Kukuřičné adaptéry jsou běžně k dispozici stejně tak i kukuřičná sekce segmentového mláticího koše, mimochodem vyměnitelná přes lapač kamenů za 20 minut.
  • Obiloviny – Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CX5. sklidit 23 ha/den (s výnosem 7t/ha), CX6. pak 28 ha/den. OptiTresh umožňuje odklopením části mláticího koše snížit intenzitu mlácení při jinak nezměněném nastavení mlátičky (mezera, otáčky bubnů atd..).

Mláticí buben s velkou setrvačností
Těžký mláticí buben o průměru 606 mm je vybaven 8 mlatkami funguje jako setrvačník a vyrovnává náhlé výkyvy v zatížení. To zajišťuje účinné mlácení i méně zralých plodin a lepší provoz v obtížných podmínkách
Pro segmenty mláticího koše jsou nyní k dispozici domlacovací lišty

Flexibilní mláticí ústrojí – z pšenice do kukuřice za 20 min
Díky segmentovanému mláticímu koši ve standardu je výrazně usnadněný přechod z jedné plodiny na jinou
Šikmý dopravník není třeba demontovat a celková doba přestavby košů je zkrácena ze 4 hodin na 20 min!

Kvalitní sláma pro snadné lisování
Systém Opti-Thresh reaguje na intenzitu mlácení a pro vynikající kvalitu slámy se dá zadní část mláticího koše posouvat a snadno nastavit.

Ideální intenzita mlácení = méně zrna ve slámě
O 20 % vyšší separační výkon oceníte u těžších plodin v náročných podmínkách
Buben a koš rotačního separátoru umožňují zvýšení odstředivé síly a třecí plochy pro značné zvýšení separace

Multi-Thresh – rychlé nastavení separace podle druhu a stavu plodiny
Větší prostor (koš otevřen) v koši rotačního separátoru pro šetrnější manipulaci se slámou. Při křehké slámě je lepší čištění zrna

Menší prostor (koš uzavřen) – optimální separace i v náročných podmínkách
Triple Clean přináší zvýšení čistícího výkonu o 15%
Na první desce jsou vyfoukány plevy a malé kousky slámy, což snižuje zatížení následujících částí. V kaskádovém systému sít jsou vzdušné proudy, které působí na zrno padající na 45 cm dlouhé předsíto s vysokým sklonem a horní síto. Díky odstranění značné části plev a malých kousků slámy ještě před finálním čištěním je zrno téměř čisté na prvních 50 cm sítové skříně.

Ventilátor čištění
Ventilátor má celkem 3 výfuky vzduchu, 2 foukají na předsíto, horní a dolní síto a zbývající mezi dvě vynášecí desky. V modelech se 6 vytřasadly má ventilátor o 20% vyšší rychlost. Přídavné směrovače vzduchu rozdělují proud rovnoměrně po celé šířce sítové skříně.

Na svazích a zvlněných polích bez ztrát

Když se podélný sklon změní, otáčky ventilátoru se přímo úměrně této změně upraví, kvalita vzorku tak zůstává zachována.

Patentovaná technologie New Holland Smart Sieve neutralizuje vliv příčného naklonění až od 25%. Podle míry naklonění se nastaví boční pohyb sít, která jsou ovládaná elektrickým pohonem, ten zajistí pohyb sít s maximálním rozkmitem 27 mm do stran. Díky lineárnímu pohybu předsíta a horního síta pracují síta stejnoměrně při naklonění vlevo i vpravo. Na vodorovném povrchu se síta pohybují v linii podvozku kombajnu a chovají se jako u pevné sítové skříně.

Chytré čištění s vyrovnáváním sklonu – patentovaný systém Smart Sieve rozpozná nejen skon svahu, ale také velikost zrna sklízené plodiny. V závislosti na otáčkách ventilátoru je boční pohyb více či méně intenzivní. Optimální korekce naklonění vychází ze dvou parametrům jednak hmotnosti zrna a rychlosti otáčení čistícího ventilátoru a pak také z bočního sklonu ze sklonoměru, který je umístěný v kabině.

 

 

 

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek