New Holland CX7/8 – 340 – 490 koní

Nejprodávanější klasické vytřásadlové mlátičky v ČR. Jsou dostupné v šesti modelech. Vynikají výkonností, spolehlivostí, variabilitou nastavení a komfortem při práci.

Technicky nejvyspělejší klasické vytřásadlové mlátičky na trhu s lety osvědčeným čtyřbubnovým mláticím ústrojím s průměrem bubnu 750 mm. K výborné výkonnosti výrazně přispívá svahové vyrovnávání celé sítové skříně s plochou sít 6,5 m2. Nejvyšší modely mohou být osazené pásovým podvozkem SmartTrax. Vhodné lišty se záběrem 6,1 – 10,67 m.

Vysoké výnosy –  Pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 26 – 28 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak až 39 tun zrna / hod.

Služby sklizňovou technikou – CX7 a CX8 jsou hojně zastoupené u poskytovatelů služeb sklizňovou technikou. Hovoří pro ně výkonnost, spolehlivost, dostupnost, univerzálnost a komfortní pracovní prostředí.

Kukuřice – Kukuřičné adaptéry jsou běžně k dispozici stejně tak i kukuřičná sekce segmentového mláticího koše. Mlátičky CX jsou ke sklizni kukuřice často využívány.

Speciální plodiny – Možnosti nastavení mláticího ústrojí jsou obdobné jako u CX5&6, pouze bez funkce OptiTresh. Přesto sklizeň speciálních plodin probíhá bez problémů.

Obiloviny – Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CX7. sklidit za 9 – 10 hodin práce cca 32 ha/den (s výnosem 7t/ha), CX8. pak 38 ha/den. Tyto výkony umožňují speciální funkce, které jinde nenajdete jako je vyrovnávání celé sítové skříně, systém OptiSpeed a OptiFan.
Graf výkonnosti v tunách za hodinu:

 

CX 7/8 a výkonnost

V této kategorii mají mlátičky již 12 největší mláticí buben, který zajišťuje vysoký průtok hmoty. Buben o průměru 750 mm má díky vyšší hmotnosti ve větší vzdálenosti od hřídele o 60% vyšší setrvačnost než buben průměru 600 mm, běží tedy i při nižších rychlostech a plynule překonává i špičky v zatížení hnacího ústrojí. Díky nižší rychlosti a hladkým přechodům je zachována maximální kvalita zrna. Jako ochrana mláticího ústrojí slouží velký lapač kamenů. Plocha opásání mláticího koše je o 25% vyšší než u průměru bubnu 600 mm.

Rotační separátor přesvědčuje zákazníky již 40 let

Standardně je u všech modelů CX Elevation a v porovnání s mláticím systémem bez rotačního separátoru je výkon o 20% vyšší.

Multi-Thresh – rychlé nastavení separace podle druhu a stavu plodiny

Větší prostor (koš otevřen) v koši rotačního separátoru pro šetrnější manipulaci se slámou. Při křehké slámě je lepší čištění zrna

Menší prostor (koš uzavřen) – optimální separace i v náročných podmínkách

CX 7/8 a inovace

  • Opti-Speed: variátor otáček pohonu vytřásadel, až o 10% vyšší výkon
  • Vytřásadla s uzavřeným dnem – perfektní funkčnost na příčných svazích
  • O 10% vyšší výkon s Opti-Speed – výhoda ve zvlněném terénu, dříve byly konstantní otáčky pro vytřásadla nastavovány jen pro jízdu ze svahu, aby se zabránilo ucpávání slámou. K dispozici jen u samovyrovnávacích jednotek
  • Rychlost vytřásadel závisí na podélném sklonu – při jízdě ze svahu se rychlost vytřásadel zvyšuje pro plynulý tok hmoty, naopak jízdou do svahu se snižuje, aby byla zachována účinnost separace. Zároveň změna rychlosti vytřásadel závisí na typu plodiny a velikosti zrna.
Plocha m2 Odmítací buben Rotační separátor
CX 7 0,24 0,76
CX 8 0,29 0,93

Čistící ústrojí Opti-Clean pro výkonné sklízecí mlátičky

100% výkon i při 20% příčném sklonu, celý čistící systém zůstává vodorovný až do 17% příčného sklonu. Opti-Clean představuje protibežný pohyb a o +50% zvýšení kaskády na konci zdvihu.

Vyvážená konstrukce pro potlačení vybrací

Hydraulický čisticí ventilátor pro široký rozsah rychlostí

Systém Opti-Fan pro kompenzaci podélného sklonu

Při jízdě ze svahu se otáčky ventilátoru automaticky zvýší, aby se zabránilo přetížení čisticího systému a zvýšila se kvalita vzorku zrna. Při jízdě ze svahu se otáčky naopak sníží, aby se zabránilo ztrátám.

CX7/8 a hospodárnost

Zpracovává nevymlácené klásky (nedomlatky) mimo hlavní mláticí systém

Domlaceč Roto-Tresher je umístěn na obou stranách sítové skříně, aby mohl dobře vracet materiál na vynášecí desku. Nedomlatky se nevracejí do mláticího ústrojí, přemlácený materiál je rovnoměrně rozprostřen po vynášecí desce. Zabraňuje tak přetížení mláticího systému a snižuje poškození zrna. Množství nedomlatků je možné kontrolovat přímo z kabiny, zobrazuje se na monitoru IntelliView IV, takže můžete optimalizovat nastavení sít. CX7 má Roto-Tresher na pravé straně, zatímco CX8 má treshery na obou stranách.

Pružná volba zpracování plev – rozmetače plev pro rovnoměrné rozmetání po celé šířce záběru žací lišty jsou umístěny přímo v dráze toku sklízené hmoty. Pro zlepšení rozptýlení rozmetávané plevy nenaráží na zadní pneumatiky. Kotouče jsou mimo střed skříně rozmetače kvůli snížení rizika zablokování. Pro dosažení optimálních výsledků jsou 3 polohy, standardní horní otvor, prostřední pro dlouhá či zelená stébla a dolní pro přístup k sítové skříni.

Systém Dual-Chop je přídavný hřeben (drtící lišta), který zlepšuje kvalitu drcení bez zvýšení spotřeby paliva.

Pásy SmartTrax s odpružením Terraglide pro větší komfort a menší utužení půdy

Pásy mají hydraulické zavěšení, každá skupina čtveřice vložených kol se může pohybovat vertikálně a naklánět se do stran, pás je vždy v kontaktu s podložkou a kopíruje terén, proto je i na hrbolech jízda klidná. Kola jsou pro snížení hmotnosti hliníková. Váha kombajnu je rozložená po celé šířce gumového pásu, který je nyní o 5% delší.

Rychlost na silnici je 40 km/h. Celková šířka CX7.90 s 725 mm pásy je menší než 3,5 m. Pro zlepšení životnosti pásu jsou kola mírně zvednutá nad zem, takže při zatáčení nedochází k takovému odírání pásu. Jízda na silnici je při otáčkách 1400 ot/min.

Název / Parametr CX7.80 CX7.90 CX8.70 CX8.80 CX8.90 CX8.85 pásy
Max. výkon motoru 340 hp 374 hp 374 hp 490 hp 490 hp 490 hp
Šířka žacího ústrojí (m) 6,71 6,71 07.VI 9,15 9,15 9,15
4 bubnová technologie standard standard standard standard standard standard
Průměr / šířka bubnu (m) 0,75 / 1,30 0,75 / 1,30 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56
Celková aktivní plocha sít (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54 2,54
Počet vytřásadel 5 5 6 6 6 6
Celková plocha sít (m2) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5 6,5
pojezdová rychlost 30 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h 40 km/h 30 km/h
Objem zásobníku zrna (l) 9000 10 000 9500 12 500 12 500 12 500
příprava na precizní zemědělství  –  –  – laser, váha, vlhkoměr laser, váha, vlhkoměr laser, váha, vlhkoměr

 

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek