New Holland TC 175 – 258 hp

New Holland kompletně inovoval malé čtyřvytřasadlové a pětivytřasadlové sklízecí mlátičky řady TC, které nyní představují  a umožňují sklízet moderně a pohodlněji. Modely TC4.90, TC5.70, TC5.80 a TC5.90 nabízejí výkon od 175 až po 258 koní. Nová řada sklízecích mlátiček TC završuje vývoj běžící od roku 1992. Během této doby bylo vyrobeno již 50 000 kusů sklízecích mlátiček řady TC, což dokazuje jejich velkou oblibu. Všechny modely řady TC jsou vybaveny motory ECOBlue™ SCR, plnící emisní normu Tier 4B, které snižují spotřebu paliva až o 10 %.

Přehled modelů:

Název / Parametr TC5.70 TC5.80 TC5.90 TC4.90
Max. výkon motoru při 2000 ot/min – ISO 14396 (kW/k) 129/175 167/227 190/258 129/175
Šířka žacího ústrojí (m) 3,96 – 5,18 3,96 – 6,10 3,96 – 6,10 3,96 – 5,18
3 bubnová technologie na přání na přání na přání není k dispozici
Průměr / šířka bubnu (m) 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,04
Rotační separátor na přání na přání na přání na přání
Celková aktivní plocha sít (s Rot. Sep / bez Rot. Sep) (m2) 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 0,938
Počet vytřásadel 5 5 5 4
Separační plocha vytřásadel (s Rot. Sep / bez Rot. Sep) (m2) 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 4,41
Celková plocha sít (m2) 4,3 4,3 4,3 3,27
Vyrovnávací systém Smart Sieve na přání 25 % na přání 25 % na přání 25 % na přání 25 %
Objem zásobníku zrna (l) 5 200 6 400 6 400 5 000
Typ převodovky Hydro. Hydro. Hydro. Hydro.
2 bubnová technologie není k dispozici není k dispozici není k dispozici standard

 

Porovnání modelů mlátičky TC a jejich výkon v tunách za hodinu

Kopírovaní se systémem AutoFloat II je vhodné do každého terénu.

Přizpůsobení při jízdě do svahu i ze svahu – měření úhlu naklonění kombajnu při jízdě nahoru a dolů a automatické nastavení hydraulického tlaku zvedacího systému žacího ústrojí
AutoFloat I: rozdíl tlaku se mění – ze svahu se zmenšuje (žací ústrojí má tendenci zvedat se nad plodinu) a do svahu ze zvětšuje (žací ústrojí má tendenci zarývat se do země)
AutoFloat II: Rozdíl tlaku je udržován konstantní a žací ústrojí je na rovině

Koncepce mláticího ústrojí je stejná, jako u větších tangenciálních mlátiček CX

Nejlepší mláticí buben v této kategorii
Těžký a s velkým průměrem 606 mm
Umožňuje sklízet větší množství plodin
Větší setrvačnost a menší síla působící na hnací ústrojí
Vysoká odolnost a rovnoměrný tok hmoty
Nastavení mezery mezi mláticím košem a bubnem je pohodlné přímo z kabiny a zobrazuje se na monitoru
Úhel opásání je 111° – důležitá třecí plocha u modelu TC 4 je 0.62m2 a u TC 5 je 0,79 m2

Rotační separátor pro zvýšení výkonu o 20 %
Má nastavitelný koš – horní poloha pro maximální výkon a dolní poloha pro křehkou slámu či mlácení řepky
Má dvě rychlosti: 390 ot/min pro řepku, slunečnici a kukuřici a 740 ot/min pro obilniny

Plochy (m2) TC 4 TC 5
Mláticí koš 0,62 m2 0,79 m2
Koš odmítacího bubnu 0,16 m2 0,20 m2
Koš rotačního separátoru 0,66 m2 0,83 m2
vytřasadla 3,74 m2 4,68 m2

 

Dokonalé čištění
Dvě vzduchem profukované kaskády
20 a 40 % zrna vyčištěno na předsítu
Bez kompenzace bočního naklonění nebo SmartSieve
Volitelně dálkové nastavení otvorů síta

TC 4 TC 5
Vzduchem profukovaná plocha sít 3,457 m2 4,321 m2

 

Technologie SmartSieve pomáhá při až 25% bočním svahu
Příčný pohyb horní části čisticího ústrojí předsíta a horního síta
Podélný pohyb pohyb sít – na vodorovném povrchu se síta pohybují v ose podvozku kombajnu a chovají se jako u pevného čisticího ústrojí
Korekce velikosti zrna:
V závislosti na otáčkách ventilátoru je pohyb do stran více nebo méně intenzivní
Optimální korekce naklonění je dosaženo zohlednění těchto dvou parametrů
Hmotnost zrna je vymezena díky rychlosti otáčení čisticího ventilátoru ve třech rychlostních intervalech
Boční sklon určuje pomocí sklonoměru umístěného v kabině

Posklizňové zbytky:
Mlátička je vybavena elektrohydraulickou spojkou pro pohon drtiče slámy, což znamená, že obsluha musí jen posunout páku na řádkovací desce a na ovládací konzoli zapnout či zastavit drtič slámy.
Drcení je opravdu účinné! Nože mají rozestup 25 mm a rychlost buď 2400 nebo 3400 ot/min.
Jako doplňkovou výbavu jsou možné usměrňující plechy ovládané z kabiny pro kompenzaci bočního větru a zachování rovnoměrnosti rozmetání i při méně příznivých podmínkách.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek