Nosič Gigant 10, 12

Oba systémové nosiče Gigant 10 a Gigant 12 nabízí jedinečnou možnost použít na poli různé stroje LEMKEN účinně s jedním podvozkem. Oba systémové nosiče mají dva hydraulické tříbodové závěsy, na které je možné namontovat dle vyžadované práce diskové brány Heliodor nebo Rubin, diskový kypřič nebo secí kombinace System-Kompaktor. Toto vícečetné použití ušetří dvojnásobné nebo trojnásobné investiční náklady za podvozek, brzdné zařízení a hydraulické sklápění stroje. Navíc je možné jednotlivá pracovní pole použít také bez systémového nosiče s menšími standardními traktory.

  • Výsledkem použití obou tříbodových závěsů a jednotlivých pracovních polí je bezkonkurenční přizpůsobení půdě, které zaručuje stejnoměrnou hloubku obdělávání a nižší spotřebu paliva.
  • Protože kola systémového nosiče Gigant běží před pracovními poli, zůstává obdělávaná plocha bez stop od kol.
  • Díky stroji Gigant 10 je možné snadno a bezpečně přepravovat každou kombinaci strojů o šířce tři metry po komunikacích.
  • Gigant 12 může být vybaven servokolem pro snadné a bezpečné použití na souvrati.

Heliodor 9 s nosičem Gigantem

Koncept diskové brány Heliodor od společnosti LEMKEN spočívá ve dvou řadách disků zavěšených jednotlivě na listových pružinách. Tím je zajištěno kvalitní přizpůsobení půdě, a je tak možné obdělávat bez problémů také kamenitá pole. Při obdělávání strniště se disky postarají o intenzivní smíchání půdy a porostu.

Heliodor může být použit pro přípravu seťového lože konvenčním postupem i do mulče. Hydraulicky nastavitelné a odpružené planýrovací radlice (volitelné) spolehlivě zarovnávají půdu.

Pro kontrolu hloubky a zhutňování půdy je k dispozici větší počet válců z nabídky válců LEMKEN. Tak je možné Heliodor maximálně přizpůsobit různorodým podmínkám moderního zemědělství.

Nový Heliodor 9 má díky disku řady 510 průměr o 45 milimetrů větší než jeho předchůdce. Díky tomu jsou možné značně vyšší provozní doby a pracovní hloubku je možné zvýšit o 2 až na 14 centimetrů. Speciální postavení disků diskových bran LEMKEN se osvědčuje už několik let, a úhel záběru a odklon spodní hrany se proto nemění. Heliodor 8 rovněž převzal vysoce kvalitní bezúdržbová radiálně axiální kuličková ložiska.

  • Polonesený, hydraulicky sklápěcí v systémovém nosiči Gigant s pracovní šířkou 8, 10, 12 nebo 16 metrů, sklopitelný na přepravní šířku do tří metrů a přepravní výšku do čtyř metrů.

Rubin 9 U s Gigantem

Obě řady disků brány Rubin jsou nainstalovány ve vzdálenosti 107 centimetrů. Toto rozložení a otevřená konstrukce rámu diskové brány zajišťují práci bez ucpání i při velkých množstvích organického materiálu.

 Uvnitř řady jsou disky nainstalovány ve vzdálenosti 250 milimetrů To rovněž přispívá k tomu, že nedochází k ucpávání. Protože zadní řada disků je předsazená k přední, je vzdálenost čar 125 milimetrů.

Dvě nárazové brány, které jsou umístěny za disky a u nichž lze nastavit hloubku a sklon, kontrolují odkládání proudu zeminy. Současně vylepšují rozdělování slámy při diagonální jízdě vzhledem ke směru mlácení.

Dodatečné okrajové disky umožňují přesnou jízdu do krajů bez tvorby hrůbků. Pro zajištění optimální pracovní kvality je každý disk veden zalomenou nohou.

Kombinace sklonu spodní hrany a úhlu záběru zajišťuje, že se vyduté disky optimálně zatáhnou i ve tvrdé půdě.

Tažené válce z rozsáhlého sortimentu společnosti LEMKEN se postarají o přesnou kontrolu hloubky.

System-Kompaktor s Gigantem

Přesné obdělávání seťového lože, vysoký plošný výkon a nízké náklady na náhradní díly dnes představují rozhodující argumenty pro použití tažených secích kombinací. Vedle strojů pro přípravu seťového lože, poháněných vývodovou hřídelí, je pasivní secí kombinace důležitá v oblasti sekundárního obdělávání půdy pro obilí, řepku a řádkové plody. V podobě secí kombinace System-Kompaktor nabízí LEMKEN stroj s univerzálními možnostmi vybavení, který splňuje všechny požadavky zemědělců na dokonalou přípravu seťového lože.

Ideální seťové lože je základ pro optimální vývoj rostlin. Obdělávané pole musí být dobře zarovnané a současně nakypřené po celé šířce i pracovní hloubce stroje.

Zvláště důležitý je přitom secí horizont setby, na kterém bude osivo uloženo. Musí být dobře zhutněn, aby bylo zajištěno optimální zásobování vodou. Struktura ornice s jemnou zeminou v oblasti ukládání a hrubou ornicí na povrchu se postará o optimální vzejítí rostlin. System-Kompaktor k tomu vytváří nejlepší předpoklady.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek