LEMKEN vyvinul zcela nový koncept sečky vhodný pro nejrůznější druhy setí…

Pneumatický secí stroj Solitair 25 je možné osadit na různé stroje pro obdělávání půdy společnosti LEMKEN. Stroj je tak možné snadno a rychle přizpůsobit různým podmínkám. Kromě kombinované formy je možné stroj Solitair 25 provozovat i samostatně. V závislosti na druhu předplodiny, osevním postupu, povětrnostních podmínkách a podmínkách sklizně přináší změna postupu pěstování z konvenčního na konzervativní obdělávání významné úspory nákladů.

 • Pracovní šířka od 4 do 6 metrů je předpokladem pro efektivní nasazení ve všech druzích provozu.
 • Stroj Solitair od společnosti LEMKEN splňuje veškeré požadavky na provoz bez ucpávání a přesné ukládání osiva.
 • Rovnoběžníkově vedené secí botky s dvěma kotouči a kolečkem pro kontrolu hloubky ukládají osivo jak v případě setí do mulče, tak i v případě konvenčního obdělávání přesně do nastavené hloubky.
 • Bez problémů a spolehlivě umožňuje velikost dávek od 0,5 až do 500 kg/ha.
 • Sériově je dostupné spínání sekcí a nové spínání kolejových řádků je integrováno do děliče a obejde se bez zpětného vedení osiva.
 • Kromě kombinace s přístroji pro obdělávání půdy LEMKEN je možné s pomocí táhla tříbodového závěsu na zádi stroje namontovat různé secí agregáty.

Inovativní technologie

Čtyři vertikálně řazené dávkovací jednotky dávkují osivo a dělí ho do děličů.

 • Každá dávkovací jednotka je poháněna vlastním elektromotorem.
 • Pomocí elektromotoru je možné ovládat otáčky dávkování a objem komor.
 • Kombinace objemu komory a otáček zajišťuje za všech podmínek rovnoměrný proud osiva.
 • Váleček pro jemný výsev je integrován do komor dávkování.
 • Možné je rozmetací množství od 0,5 do 500 kg/ha.

Nový ventilátor je integrován do plastového zásobníku.

 • Ventilátor se skládá z kola z ušlechtilé oceli a skříně z hliníkového tlakového odlitku a vyznačuje se tak nízkou hlučností.
 • K dispozici je dostatečný objem vzduchu pro spolehlivou přepravu osiva a hnojiva až po množství 500 kg/ha.

Čtyři děliče umístěné přímo nad secí lištou zajišťují vynikající příčné dělení.

 • Integrované hydraulické spínání kolejových řádků
 • Symetrické dělení v režimu kolejových řádků
 • V režimu kolejových řádků není nutné zpětné vedení osiva
 • Přizpůsobení nejrůznějším systémům kolejových řádků snadnou výměnou pouzdra děliče
 • Odpojením jednotlivých dávkovacích jednotek je v sériovém vybavení k dispozici rozdělení secí lišty do čtyř sekcí.

Plastové zásobníky s objemem 3 000 litrů a odvažovací zařízení

 • Velký otvor se stabilním víkem pro snadné plnění.
 • Integrované síto pro oddělování nečistot a větších hrud.
 • Pohodlné stupátko a široká lávka se zábradlím pro bezpečné stání.
 • Snadné a rychlé vyprázdnění zbytkového množství.
 • Zásobník může být volitelně vybaven odvažovacím zařízením tak, aby řidič neustále viděl množství osiva a hnojiva.