Logo firmy Wielton znají již mnozí řidiči z českých silnic, na nichž běžně potkávají kamionové návěsy se znakem velblouda v kruhu. Stále častěji se ale stroje s tímto logem objevují i v českém zemědělství. Jedná se o dopravní techniku v charakteristické žluto-černé kombinaci barev, která má moderní konstrukci a punc kvality. Firma Wielton byla založena v rámci silničního průmyslu v roce 1992. Postupně si vybudovala jeden z nejmodernějších výrobních závodů na kamionové návěsy v Evropě. V roce 2009 manažeři rozhodli o tom, že výrobní linky budou využívány i k výrobě techniky pro zemědělství. Zemědělci tak mají šanci koupit si stroje, jejichž výroba je založena na létech zkušeností na základě výroby dopravní techniky.

Výroba a její kapacity

Areál se rozkládá na dohromady 260 000 m2 zastřešené plochy hal a kromě své velikosti se vyznačuje velmi moderním vybavením s širokým uplatněním robotů. Díky tomu, že firma Wielton je zavedeným výrobcem návěsů pro silniční dopravu, které vyrábí v mnoha provedeních a ve velkém množství, může si dovolit velké investice do strojového vybavení své továrny. Díky těmto investicím například do výroby van pro traktorové sklápěče se stroje Wielton pyšní nízkou pohotovostní hmotností při vysoké pevnosti.

Za šest let celkem 35 typů strojů

Na základě důkladného průzkumu trhnu s dopravní technikou v zemědělství zařadila firma Wielton program strojů Agro do svého sortimentu v roce 2009. Program strojů pro zemědělství se od té doby stále rozšiřuje; v průběhu šesti roků až na dohromady 35 různých modelů dopravní a aplikační techniky. Roční produkce strojů pro zemědělství dosahovala v roce 2015 objemu celkem 1 800 strojů. Wielton klade velký důraz na kvalitu svých produktů, jejímž pilířem je moderní strojové vybavení a kvalitní materiál. Ve fabrice jsou velmi uplatňování roboti, a to jak při přípravě a organizaci materiálu, tak při svařování či v nejmodernější lakovně i při montáži.

Významné akvizice v Evropě

V mateřském závodě pracuje 1 500 zaměstnanců. Každý rok firma Wielton prodá do celé Evropy , Asie a Afriky více než 8 500 kusů výrobků, a roční obrat překračuje 150 mil. euro.

Wielton představuje dynamicky se rozvíjejícího výrobce, který se rozrůstá a stále zvyšuje svůj podíl na trhu. Svědčí o tom i akvizice dvou evropských společností, francouzské firmy FRUEHAUF a italského výrobce ITALIANA RIMORCHI. Po dokončení akvizic stoupne roční obrat Wielton Group z původních 150 na 250 milionů euro a firma bude třetím největším výrobcem kamionových návěsů v Evropě.