Secí stroje AD-P disponují nahoře umístěným rozdělovačem osiva. To umožňuje neustálou kontrolu průtoku osiva a přitom je volný přístup k výsevní skříni. Nadbytečné osivo se v případě spínání kolejových řádků odvádí zpět do výsevní skříně. Kompaktní konstrukce blízko traktoru snižuje potřebnou zdvihovou sílu.

pdf

Amazone AD-P Super


Model
AD-P 303 Super
AD-P 403 Super