Pracovní hloubka 2,5 až 6,5 m

Čerpadla a míchadla kejdy jsou určena k rozmíchání usazeného kalu na dně jímky a vytvořené krusty na povrchu. Díky nim dokonale promícháte obsah jímky, který pak můžete jednoduše načerpat do fekální cisterny a následně aplikovat na pole. Na dně jímky nezůstávají usazeniny, které by bylo nutné časem vybagrovat.

Čerpadla / míchadla kejdy jsou dle typu použitelná pro rozmíchání kejdy v uzavřených jímkách přes přístupový otvor minimálně 750×600 mm, podzemních betonových a fóliových jímkách (lagunách). Čerpadla / míchadla kejdy je určeny pro agregaci s traktory o výkonu od cca 75 koní do 135 koní zavěšením na tříbodový závěs traktoru. Přenos točivého momentu je zajištěn šestidrážkovým kardanem. U čerpadel i míchadel kejdy je konstrukce žárově zinkována a jsou vyráběna v délce od 4,5 m do 10,5 m. Dle typu míchadla je kejda míchána buď pomocí lopatek, nebo lodního šroubu. U čerpadla zajišťuje čerpání kejdy odstředivé čerpadlo v kombinaci s lodním šroubem.