Radličkový kultivátor Dondi Helivitis

Geometrie rámu a přenos váhy na jednotlivé radličky jsou ideální pro mělčí zpracování půdy a odplevelování. Efektivní narušení půdy díky elastickému působení každé radličky a vysokému počtu pracovních těles. Vyrovnání obrácené půdy dokončuje standardní zadní válec.