Pracovní záběr 2,5 až 4 m

Nástavbové secí stroje AD se agregují s rotačními branami nebo rotačními kypřiči, přičemž je zásobník umístěn nad válcem. Tím se docílí kompaktnosti celé kombinace a menších nároků na zvedací sílu traktoru.