Pracovní záběr 2 až 6 m

Nesené secí stroje D9 lze používat samostatně nebo v kombinaci s aktivním nářadím na přípravu půdy při výsevu do zoraného nebo do posklizňových zbytků. Secí stroje lze dle potřeby vybavit kluznými botkami WS či jednodiskovými botkami RoTeC-Control.