Nesený diskový podmítač Dondi XVitis 8V a 12V

Dokonalé zpracování zhutněné nebo těžké půdy díky variabilní orientaci disků a jejich vysokému zatížení. Schopnost zvládat plevele nebo zbytky plodin vysokého vzrůstu; ideální pro pěstování zelených meziplodin.  Výborné kopírování půdního profilu, a to i za přítomnosti kamenů.