80 – 110 koní
Traktory T4 Low Profile mají snížené těžiště, šiřší rozchod a celkově sníženou výšku. Jsou tak ideální pro sečení horských luk, práci v sadech a chmelnicích. Vybavené jsou speciální kabinou BlueCab4. T4 LowProfile spojují univerzální traktor se speciálními pracovními podmínkami.  Díky sníženému těžišti, širšímu rozchodu (až 200 cm) a celkově nižší výšce (218 cm) ve srovnání s univerzálními traktory mají T4LowProfile velkou svahovou dostupnost. Velmi dobré jsou také při práci na dvoře a ve stáji. Traktory jsme testovali také ve chmelnicích, kde se velmi osvědčily a nepotřebují ani speciální ochranné rámy. Ve srovnání se univerzálním traktorem však trpí komfort obsluhy jako u dalších speciálních traktorů.