Pracovní záběr 3 až 6 m, 4 až 12 výsevních jednotek

Nesené secí stroje na přesný výsev ED, které lze využít při výsevu do zoraného, do posklizňových zbytků i pro bezorebný výsev, se vyznačují velmi přesným ukládáním osiva.