Teleskopické manipulátory TH se dělí na dvě skupiny, kompaktní a řekněme standardní manipulátory. Číslovka před tečkou udává dosah ramene, číslovka za tečkou pak zvedací kapacitu v metrácích. Teleskopické manipulátory jsou určené pro manipulaci. Neuvádí se u nich na rozdíl od nakladačů vylamovací síla (najíždění do pevných hromad), protože na takový typ práce nejsou zamýšlené. Ideálně se tak hodí na manipulaci se sypkým materiálem, který není třeba rozpojovat, jako jsou komodity, hnojiva, písek a samozřejmě na ukládání veškerého paletovaného nebo ve vacích uloženého zboží, balíků a podobně. Na manipulaci s hnojem a práce v silážní jámě se lépe hodí nakladače řady W.