Senzor pracuje na principu odrazu světla s aktivním osvětlením porostu a naměřenou hodnotu zabarvení přepočítává na obsah N v rostlinách. Tato informace je předána rozmetadlu minerálních hnojiv, které mění dávku hnojiva podle stavu rostlin v daném místě pole.

Během regeneračního a produkčního hnojení aplikujeme vyšší dávku hnojiva, tam kde jsou rostliny slabší a podpoříme jejich růst. Tím dosáhneme vyrovnání porostu. V další fázi hnojení (kvalitativní) naopak vyšší dávku dusíkatého hnojiva aplikujeme tam, kde porost je silnější a tím u pšenic zvyšujeme obsah dusíku v zrnu a následně kvalitu. Díky variabilitě dávkování zůstává spotřeba hnojiva na honu stejná, ale výnos a kvalita se zvýšily. CropXplorer (ISARIA) nás během 4 let provozu a několika pokusech, prováděných na Našich polích přesvědčila o správnosti rozhodnutí zakoupit tento stroj.