Pracovní záběr 3 až 6 m, 4 až 12 výsevních jednotek

Ideální pro výsev do zoraného, do posklizňových zbytků a při bezorebném setí. Precea se vyznačuje velmi přesným ukládáním osiva, vysokým plošným výkonem a komfortním ovládáním. Prvotřídní dávkování osiva a hnojiva při pojezdové rychlosti do 15 km/h.

Amazone jde s dobou i v oblasti zakládání porostů širokořádkových kultur. V roce 2019 představila novinku v podobě secího stroje Precea, který pracuje precizně i při vyšších pojezdových rychlostech. Navázala tak na dlouholeté zkušenosti, které v oblasti výroby secích strojů za více než třicet let získala.

Secí stroj Precea s přetlakovým dávkovacím systémem je ideální pro setí řádkových plodin, jako jsou kukuřice, sója, slunečnice, řepa, řepka nebo čirok. Je určen pro maximální provozní nároky.

Stroj je maximálně flexibilní díky různým konceptům rámů. Prostřednictvím různé koncepce rámů a pohonů – variant Special a Super, a rovněž nástavbovému secímu stroji na přesný výsev Precea-A s rychloupínacím systémem Quick-Link, přináší secí stroj správné řešení pro jakékoli individuální požadavky. Stroje Precea jsou nabízeny s pracovním záběrem 3 až 6 m a s meziřádkovou vzdáleností 45 až 80 cm.