Digitální aplikace, jako je inteligentní telematika nebo připojení k platformě agriroutru pro výměnu dat nezávislé na výrobci stroje, se stále více využívají i při práci s lisy na válcové balíky. KRONE si trendů současné doby všímá a reaguje na ně. Inteligentní podpůrné systémy využívají v největší míře firmy nabízející služby v zemědělství. Díky těmto SW řešením mohou například s pomocí agriroutru přenášet zakázky z informačního systému řízení farmy (FMIS) přímo do stroje. Jakmile je práce dokončena, lze danou zakázku zobrazit v KRONE Smart Telematics, nebo odeslat zpět do FMIS prostřednictvím agriroutru.
Díky automatickému zaznamenávání provedených prací si můžete jejich aktuální průběh prohlédnout podle své volby v KRONE Smart Telematics, nebo v systému správy dat. S dokonalou synchronizací dat pak lze nejlépe naplánovat postup sklizně, a tedy i to, jak dlouho bude píce ležet na poli. Tento postup přináší současně zvýšení kvality píce a celkový výkon sklizňové linky.
Programové aplikace zrovna tak zjednodušují logistiku svozu balíků po lisování a balení, protože i řidiči vozů a manipulačních prostředků mohou přesně sledovat, kolik balíků a na kterých výměrách je připraveno k odvozu.

Dalším přínosem je jednoduché, nekomplikované a ověřené dokumentování výnosů. Pomocí měření vlhkosti a váhy balíku, která je v baličce na přání k dispozici, se zaznamenají hmotnosti jednotlivých balíků a vlhkost materiálu. Tímto způsobem může strana poskytující službu poskytnout svému zákazníkovi jasnou a srozumitelnou zprávu o provedených pracích.
V neposlední řadě je vyúčtování práce přehledné a rychlé. Údaje o provedených pracích jsou automaticky a v reálném čase přeneseny do kanceláře, kde lze přímo z portálu provést podrobnou fakturaci.

Závěr: S inteligentní telematikou a agriroutrem je práce obsluhy svinovacího lisu výrazně usnadněna. Kromě toho není vytvoření dokladu k zakázce nijak komplikované. Přímý přenos dat v reálném čase již konečně odbourává obvyklé stahování údajů pomocí USB flash disků, nebo shromažďování ručně psaných poznámek.

Digitální řešení, jako je Smart Telematics nebo připojení do platformy agriroutru, se pro usnadnění práce obsluhy používají čím dál tím častěji i při práci se svinovacími lisy.