Secí stroj s dlátovými secími botkami Cayena je určen k rychlému výsevu s předchozím obděláním půdy nebo bez něj. Prokazuje své přednosti zejména v tvrdé a kamenité půdě a v suchých oblastech, kde běžné botky selhávají. Ať už při hrubém, středním nebo jemném setí, minimalizačním setí, setí do obdělané půdy nebo setí do strniště – díky 6 m pracovní šířky nabízí typ Cayena mimořádný výkon.

pdf

Amazone Cayena


Model Pracovní záběr (m) Objem výsevní skříně (l) Sklápění
Cayena 6001 6,00 3600 hydraulické