Sklízecí mlátičky CX se chystají do menších farem

Sklízecí mlátičky CX se chystají do menších farem
Nová řada konvenčních sklízecích mlátiček New Holland CX5000 a CX6000 střední výkonnostní třídy výrazně zlepšuje efektivitu sklizně na farmách hospodařících na pozemcích od 200 do 600 hektarů. Inteligentní inovace zajišťují maximální flexibilitu ve všech plodinách, od obilí přes kukuřici až po speciální plodiny a dokonce i rýži. Systém mlácení zaručuje vynikající kvalitu slámy. Maximální objem zásobníku zrna je 9300 litrů. Mlátička je ideální pro obilné adaptéry se záběrem až 7,3 m.

Klíčové prvky

– nová loketní opěrka CommandGrip a barevný dotykový monitor IntelliView III
– možnost balíčku precizního zemědělství
– výkonné a úsporné motory NEF a Cursor 9 splňující emisní normy Tier 4A pomocí technologie SCR
– možnost volby děleného mláticího koše pro úsporu času a flexibilitu při sklizni
– nový systém horního vyprazdňování
– snižování ztrát pomocí systému Opti-Fan na svazích verze Laterale pro extrémní sklizňové podmínky

Styl New Holland

Vzhledově nová řada sklízecích mlátiček střední výkonnostní třídy CX5000 a CX6000 přejímá styl velkých sklízecích mlátiček řad CX8000 a CR9000 Elevation. Mezi nové prvky můžeme zařadit velký boční kryt, který usnadňuje každodenní údržbu a kontrolu stroje. Dalším prvkem jsou otočné schůdky kabiny, které při otáčení snižují celkovou šířku stroje pro přepravu a umožňují snadný přístup do kabiny. Neméně významným prvkem je horní vyprazdňování, které umožní plnění i velkých přepravních prostředků. Nástavba zásobníku je ovládána elektricky z místa řidiče. Kapacita zásobníku odpovídá výkonnosti sklízecí mlátičky. New Holland použil jednoduchý a přehledný způsob označování sklízecích mlátiček CX5000 a CX6000. Již na první pohled má být zákazníkovi jasné, o jak výkonnou sklízecí mlátičku se jedná. Označení ,,CX“ se odkazuje na konvenční sklízecí mlátičky. První číslice ,,5“ nebo ,,6“ označuje počet klávesových vytřasadel. Dvě poslední čísla ,,80“ nebo ,,90“ určují výkonnost. Čím vyšší číslo, tím se jedná o výkonnější sklízecí mlátičku.

Jednoduché ovládání

Nové sklízecí mlátičky řady CX5000 a CX6000 mají zcela novou kabinu a interiér zaručující vysokou úroveň komfortu a nízkou hladinu hluku. Kabina dostala zcela novou loketní opěrku s ovládací pákou CommandGrip, která umožňuje intuitivní ovládání sklízecí mlátičky. Nejčastěji používané ovládací prvky jsou seskupeny v loketní opěrce, zajišťující vysokou úroveň ergonomie. Zobrazování veškerých provozních informací je uskutečněno pomocí standardně dodávaného barevného dotykového monitoru IntelliView III. Ovládání monitoru a celého řídícího systému je shodné se všemi stroji New Holland, které používají tyto barevné dotykové monitory. Monitor umožňuje využití až tří kamer, precizního zemědělství a navigace pro zajištění maximální efektivity stroje.

Precizní zemědělství

New Holland ví, že nejlepších realizačních cen za výsledné produkty je možné dosáhnout jedině tehdy, když jsou plodiny sklizeny v optimálním stavu. Snímání vlhkosti v reálném čase poskytuje obsluze přesné informace o aktuální vlhkosti na monitoru IntelliView III. Snímač je umístěn v zrnovém dopravníku a kontinuálně měří vlhkost, která je zobrazována obsluze. Ta má možnost optimálně nastavit celou sklízecí mlátičku pro aktuální sklizňové podmínky. Snímač výnosu kontinuálně měří hmotnost sklizeného zrna. Tyto údaje je možné uložit a použít je ve spojení s precizním zemědělstvím. Software New Holland umožní tvorbu výnosových map pro lepší využití vstupů do zemědělské výroby. K redukci počtu přejezdů po pozemku a maximálnímu vytížení stroje slouží navigace SmartSteer. Systém používá laserový scanner, namontovaný na pravé straně od kabiny řidiče, který snímá hranu pokosu mezi posečeným a neposečeným porostem. Systém automaticky řídí sklízecí mlátičku v plném záběru adaptéru. Při sklizni kukuřice může být adaptér vybaven řádkovou navigací. Snímač je umístěn mezi dvojicí kuželů. Sklízecí mlátička s adaptérem je pak přesně naváděna na řádky pro optimální tok sklízeného materiálu.

Tier 4A zvyšuje výkon a eliminuje dopady na životní prostředí

Nové motory ECOBlue využívají systém selektivní katalytické redukce (SCR) pro splnění nejpřísnější emisní normy Tier 4A. Motory byly vyvinuty ve spolupráci s koncernem Fiat Industrial a naším oddělením pro vývoj motorů FPT. Základním prvkem motorů ECOBlue je systém SCR pracující na principu vstřikování močoviny (obchodní název – AdBlue) do výfukového potrubí. Tím dochází k neutralizaci škodlivin (NOx), vznikajících při spalování, které jsou rozloženy na vodu a dusík. Tyto složky jsou již přirozeně zastoupeny v životním prostředí. Systém byl navržen pro minimální údržbu ze strany obsluhy. Ta musí pouze při každém tankování doplnit nádrž pro AdBlue. Objem nádrže na AdBlue je 110 litrů a je umístěna vedle palivové nádrže s objemem 580 litrů. Obsluha je informována o úrovni hladiny AdBlue pomocí monitoru IntelliView III. Další úsporu paliva zajišťuje systém Cruise Control. Ten během přepravy (silniční režim) určuje potřebu aktuálního výkonu. Při jízdě po rovině, kdy není potřeba plného výkonu motoru, sníží otáčky motoru na minimální požadovanou hodnotu. Tím dochází k výrazné redukci spotřeby paliva.

Jednoduché přizpůsobení všem plodinám

Za účelem snížení prostojů při změně nastavení sklízecí mlátičky na jiný typ sklízené plodiny New Holland vyvinul dělený mláticí koš. Čas na výměnu mláticího koše se výrazně zredukoval z dřívějších 4 hodin u ,,starých“ mlátiček CSX7000, na pouhých 20 minut u nových mlátiček CX5000 a CX6000. Nyní také výměnu koše zvládne obsluha sama bez cizí pomoci.

Mláticí ústrojí šité na míru

Pro maximální kvalitu zrna a slámy je u sklízecích mlátiček CX5000 a CX6000 použit osvědčený čtyřbubnový mláticí systém. Systém se skládá z mláticího a odmítacího bubnu. Dále následuje patentovaný modul StrawFlow. Rotační separátor, který je ideální pro sklizeň v obtížných podmínkách a v porostech s vysokou vlhkostí. Za rotačním separátorem je další odmítací buben, který urychluje plodinu na klávesová vytřasadla. Tímto způsobem je zajištěna vysoká průchodnost mláticím ústrojím. Celý mláticí koš Opti-Thresh splňuje rozdílné požadavky na kvalitu slámy. Poslední třetinu mláticího koše lze jednoduše pohybem páky přestavit do polohy intenzivního mlácení nebo do polohy pro lepší kvalitu slámy. Systémem Multi-Thresh může obsluha změnit agresivitu separace v závislosti na typu sklízené plodiny, jednoduchým přestavěním ovládací páky. Oba tyto systémy umožní optimální nastavení mláticího ústrojí, což využijete především ve složitých sklizňových podmínek, jaké byly například v roce 2010. Systém Smart-Sieve je ideálním řešením pro svahovité pozemky. Systém pracuje automaticky. Mění úhel chodu horního síta, které se vždy pohybuje proti svahu. Tím je materiál rovnoměrně rozprostřen na horním sítu a nedochází k tvorbě nadměrných ztrát.

Nový systém Opti-Fan zajišťuje správnou činnost sítové skříně

Obsluha nastaví otáčky ventilátoru v ideálních podmínkách. Jakmile sklízecí mlátička pracuje na svahu, systém Opti-Fan bude automaticky vyrovnávat gravitační vliv. Při jízdě do kopce budou sníženy otáčky ventilátoru a naopak při jízdě z kopce budou otáčky ventilátoru navýšeny. Tento systém pracuje plně automaticky a nevyžaduje další zásahy obsluhy.

Horní vyprazdňování pro vyšší produktivitu

Hlavní výhodou horního vyprazdňování je možnost plnění velkých dopravních prostředků a vysoká rychlost vyprazdňování, až 100 l/sek. Vyprazdňovací šnek je schopen se vyklopit až o 105°, což dává vynikající výhled na koncovku. Před koncovkou se nachází mechanická záklopka, která zamezí ztrátám při zastavení vyprazdňování.

Verze Laterale pro extrémní sklizňové podmínky

Strmé svahy vedou k nižší výkonnosti a vyšším ztrátám celé sklízecí mlátičky. Speciálně upravené sklízecí mlátičky pro tyto podmínky, označené jako Laterale, mohou pracovat na svazích s bočním sklonem až 18 %. Sklízecí mlátička je vyrovnávána pomocí hydraulických válců na portálech přední nápravy a tím dosahuje výrazně menších sklizňových ztrát. Disponuje také maximální trakcí i v těchto obtížných podmínkách. Verze Laterale je dostupná pro mlátičky CX5090 a CX6090.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek