Srovnání technologií pro řešení normy Tier4

V tisku i na internetu vře diskuse, která technologie pro splnění emisních limitů daných normou Tier4a je lepší, zda systém SCR nebo CEGR. Jeden z autorů přines do diskuse myšlenku, že SCR je spíše evropské řešení, zatímco (C)EGR je řešení více používané v Severní Americe. V následujícím článku se pokusím tuto myšlenku prozkoumat podrobněji.

V současnosti jsou ve světě používané oba systémy. V Evropě převažuje systém SCR, jenž vyžaduje pro své fungování další provozní kapalinu – AdBlue. V Severní Americe pak (C)EGR, jenž je méně efektivní a hospodárné, ale ke správné funkci další kapalinu nepotřebuje. Jak je možné, že stejný technický problém je řešený tak různými způsoby, proč technici prostě nevyberou ten nejefektivnější?

Z našeho pohledu je důvod následující. Obě strany atlantického oceánu se rozhodují zcela logicky – jak je u techniků ostatně zvykem. Je však potřeba si uvědomit, co to znamená logické rozhodnutí – je to takové rozhodnutí, které v rámci objektivních omezujících podmínek směřuje nekratší cestou ke stanovenému cíli. U řešení normy TIER 4a je cíl naprosto jasný, příslušná norma definuje pro obě strany oceánu zcela jednoznačně množství škodlivin, které je možné do ovzduší vypouštět. Technici se jak v Evropě, tak i v Severní Americe samozřejmě snaží jít nejkratší cestou k vytčenému cíli, jejich rozhodování je však zásadně ovlivněno objektivními omezujícími podmínkami.

Evropa je velmi hustě zalidněná, z jedné vesnice do druhé ujedete sotva 5km, čerpací stanice a pohonné hmoty jsou naprosto běžně dostupné v okruhu do 20km a ve všech státech pohonné hmoty podléhají spotřební dani i DPH a jsou tak výrazně dražší než v USA (Celkové daňové zatížení z ceny PHM pro spotřebitele je 57,8% z celkové ceny PHM!).

Oproti tomu v Severní Americe je oblast s rozvinutým zemědělstvím obydlená opravdu minimálně. Není výjimkou, že od jedné vesnice či farmy (10 stavení) ke druhé hravě urazíte i 200 km. Když opouštíte vesnici, běžně míjíte značku „Další čerpací stanice 200 mil. (cca 300 km). Na běžných i hodně frekventovaných čerpacích stanicích se nafta ani neprodává (sám jsem na jedné takové celé léto pracoval). V takovéto situaci může být dostupnost další provozní kapaliny opravdu téma k zamyšlení. Současně cena pohonných hmot je v Severní Americe na úplně jiné úrovni. Nejsou zatížené spotřební daní a ani DPH v Severní Americe neexistuje (daně činí pouze 12% z ceny pohonných hmot!).

Spotřebitelské ceny pohonných hmot jsou tak oproti Evropě téměř poloviční. Například k 23.5. 2011 činila průměrná cena 1 galonu nafty, tj. 3,785 litru přesně 3.997 dolaru tj. při kurzu ČNB střed 17.50Kč/USD krásných 18,46 Kč/litr nafty! Srovnejte si tuto cenu s průměrnou cenou nafty v ČR k 21.5. 2011 dle CCS činila 34,17 Kč – cena nafty v USA činí pouhých 54% ceny v ČR a to před dvěma lety, kdy tak výrobci traktorů asi přijímali rozhodnutí o vhodné technologii pro splnění limitů normy TIER 4a, cena galonu nafty činila jen 2,5 USD tj. 11,56 Kč/litr!. Věřím, že v takové situaci se inženýři některých značek, zcela logicky rozhodli pro technologii, jejíž jedinou výhodou je skutečnost, že nepotřebuje další provozní kapalinu, a to i u strojů s vysokým výkonem a vysokou denní spotřebou pohonných hmot. Ani nám by v takových podmínkách kalkulace úspor nákladů moc nevycházela (viz propočet níže) a ve spojení s velkými dojezdovými vzdálenostmi i celkovou nižší dostupností samotné nafty, může být volba systému CEGR logickým řešením, ale pouze pro Severní Ameriku s téměř poloviční cenou nafty.

Jiný argument než „Pouze Diesel“ jsme dosud od některých konkurentů neslyšeli. Nemluví o nižší spotřebě, nemluví o vyšším výkonu, nemluví o lepším průběhu krouticího momentu, vyšší spolehlivosti motorů, delších servisních intervalech, slyšíme jen „Pouze Diesel“.

Díky zkušenostem s provozem nákladních automobilů IVECO máme v Agrotec a.s. dostatek informací o chodu techniky vybavené technologií SCR i CEGR. Víme, že motory s SCR bez problémů fungují, nejsou citlivé na nižší kvalitu nafty a zvládají i vyšší poměr biosložky než povinných 5%. Prostě nemají žádný problém, stačí si zvyknou tankovat AdBlue do nádrže s modrým víčkem a naftu do nádrže s černým víčkem.

V roce 2011 dostanete od Agrotec a.s. a autorizovaných prodejců tisícilitrový kontejner s tankovacím čerpadlem ke každému stroji s motorem Tier 4 zdarma. Dále si můžete AdBlue za velmi výhodných podmínek pravidelně zajišťovat v síti autorizovaných prodejců New Holland. Další variantou je tankovat AdBlue ze stojanu na veřejných čerpacích stanicích pro nákladní vozy ve vaší blízkosti, eventuelně si AdBlue pořídit na každé čerpací stanici v kanystrech. V této formě je AdBlue stejně dostupné jako kapalina do ostřikovačů a tankování AdBlue je i jednodušší než nalít kapalinu do ostřikovačů do příslušné nádobky. Věřím, že všichni co nemají šedou kůru mozkovou jinak zbarvenou, to bez problémů zvládnou

Kalkulace ročních nákladů na pohonné hmoty u traktoru s výkonem nad 174 hp:

Předpokládejme, že dnes za 12 hodin spotřebujete 400 litrů paliva. S technologií SCR klesne spotřeba u traktoru T7070 o 7%, tj. 28 litrů za den, při ceně 28,47 Kč za litr nafty (bez DPH) tak šetříte 797 Kč denně. V USA při ceně 18,46 Kč/litr uspoří „pouze“ 516 Kč! Spotřeba AdBlue činí v průměru 6% (4 – 8%) objemu nafty, tj. 24 litrů (spotřeba AdBlue není přímo úměrná spotřebě nafty a závisí na vytížení motoru při práci, kvalitě AdBlue a vlhkosti vzduchu). Cena AdBlue se pohybuje v rozmezí od cca 5Kč/litr při odběru v řádu tisíců litrů přes zhruba 9-12 Kč/litr na stojanech čerpacích stanic až po 18 Kč za litr AdBlue při nákupu v 18ti litrových kanystrech na čerpací stanici. V nejhorší variantě tak vynaložíte celkem 432 Kč na neutralizační kapalinu AdBlue. Na jedné nádrži však stále šetříte 352 Kč oproti motoru TIER 3 s technologií EGR. V USA však šetříte pouze 84 Kč, což je při plné nádrži v amerických cenách pouze 1% celkové ceny za nádrž! V nejlepší variantě vynaložíte na AdBlue pouze 120 Kč a na jedné nádrži tak ušetříte v ČR celých 677 Kč zatímco v USA „pouze“ 396 Kč.

Položka / Sledovaná země
Cena nafty ČR
Cena nafty USA
Plánovaná spotřeba za den v litrech
400
400
Cena nafty v Kč k 23.5. 2011 bez DPH
28,475
18,46
Úspora nafty u T7070 díky SCR v litrech (7%)
28
28
Úspora za naftu v Kč
797,3
516,88
Spotřeba AdBluev v litrech (průměr 6%)
24
24
Náklady na AdBlue z kanystru (18 Kč/litr)
432
432
Náklady na AdBlue z kontejneru (5 Kč/litr)
120
120
Minimální celková úspora v Kč
365,3
84,88
Maximální celková úspora v Kč
677,3
396,88
Podíl na celkových nákladech na palivo v %
3,2% resp. 5,9%
1,1% resp. 5,4%
Podklady ke kalkulaci:
Kalkulace provedena k 23.5.2011
Cena nafty za litr bez s DPH 34,17
Pokud bychom traktor typu T7000 osadili motorem TIER 4 s technologií CEGR, rozdíl ve spotřebě nafty při srovnání s technologií SCR by byl ještě vyšší. Další výraznou položkou v provozních nákladech strojů s CEGR je výměna filtru pevných částic, která se pohybuje v řádu mnoha desetitisíců. Na jednu MTH tak připadá náklad okolo 10 Kč!
Z uvedených důvodů se inženýři New Holland rozhodli používat technologii SCR pro motory s výkonem nad 100 hp a technologii CEGR pouze pro motory s výkonem nižším než 100 hp.
Pokud máte zájem o více informací k problematice přechodu na novou normu TIER 4, podívejte se na tento ČLÁNEK kontaktujte svého autorizovaného prodejce New Holland nebo pracovníky Agrotec a.s.

<