V pohodě sklízet 80 ha denně.

Loštice na Olomoucku jsou známé muzeem a „cukrárnou“ tvarůžků. Není to však jediná zajímavost, kterou lze v této obci najít. Další z nich je dnes asi nejvýkonnější sklizňová linka v ČR, kterou tvoří tandem axiálních mlátiček CR9090 s 10,7 m širokými žacími lištami kanadského výrobce MacDon, jenž umí velmi dobře kopírovat terén.

Každoročně na ně bude čekat okolo 1200 ha obilovin, a jak říká předseda představenstva firmy Ing. Jan Fajt „Dříve jsme sklízeli s hejnem 514tek 80 ha denně a dnes se k této tradici chceme vrátit se dvěma stroji. Proto jsme si pořídili to nejvýkonnější, co na trhu je“. Mlátičky si PALOMO, a.s. objednalo v maximální výbavě s laserovým naváděním do řádku, s výnosoměrem a vlhkoměrem i přípravou na GPS navigaci s automatickým řízením. Rozhodně však nejde o bezúčelné utrácení vedené snahou mít se čím pochlubit, ale všechny prvky speciální výbavy přesně zapadaní do koncepce precizního zemědělství, kterou ing. Fajt v podniku prosazuje. „Vzděláním jsem agronom a vždy jsem se z této perspektivy snažil na zemědělský podnik nahlížet“ popisoval svojí práci ing. Fajt. „Jako dnes si pamatuji obrázek z učebnice o koloběhu uhlíku v přírodě. I proto jsme zachovali v podniku kombinaci rostlinné a živočišné výroby. Slámu využíváme k podestýlání a hnůj vracíme zpět na pole. Rozhodli jsme se pro minimální zpracování půdy, abychom uchovali maximální množství organických hmoty a vláhy v půdě. V pravidelných intervalech pozemky podrýváme do hloubky 45 cm, takže u nás nenajdete žádné laguny a na souvratích máme stejný porost jako uprostřed lánu.“ Vypočítává pracovní operace vedoucí ke zdravé půdní struktuře ing. Fajt. “Každé tři roky odebíráme vzorky půdy a na základě jejich výsledků provádíme variabilní aplikaci minerálních hnojiv. Tato péče se nám následně vrací ve vyšších a stabilnějších výnosech. Dnes tak máme krásně rovné pozemky a půdy určitě v mnohem lepším stavu, než kdy předtím. Vynaloženou práci a náklady si tedy chceme ověřit prostřednictvím výnosových map z mlátiček.“ Aby měli v Lošticích konzistentní data pro výnosové mapy, pořídili si rovnou dvě mlátičky s maximálním výkonem motoru 570 hp. Takto výkonné stroje na rovných pozemcích mohou být osazené lištami o velkém záběru, zde konkrétně 10,7 m – a asi by zvládly i větší variantu se záběrem 12,2 m. Právě proto, aby byla využitá celá šířka záběru lišty, je potřeba mít stroje vybavené GPS navigací s automatickým řízením. GPS navigace bude velmi dobře fungovat na velkých lánech, ale PALOMO a.s. hospodaří také na menších pozemcích, kde lépe poslouží „očičko“ s laserovým paprskem.

V Lošticích si však mlátičky CR9090 nepořizovali kvůli doplňkové výbavě, ale oslovilo je jejich axiální mláticí ústrojí. Průchod hmoty šroubovicemi rotorů je totiž velmi jemný k zrnu, které z klasu „nevymlátí“ jako klasický buben s mlatkami, ale jemně jej „vymne“, přesně tak, jak to děláte vy v dlaních při zkoušce zralosti zrna. Podíl polámaných zrn u mlátiček CR se tak pohybuje průměrně kolem 0,2%. To ukazuje, že mlátičky CR9000 mají jasnou výhodu a dokáží svým majitelům vydělat více peněz – dle studie University v Drážďanech až 1080 Kč / hektar. Ostatně s výběrem mlátiček pomáhal také velký fanda do zemědělské techniky a provozovatel FarmWebu pan Martin Rosta.

Ve společnosti PALOMO a.s., jsou na značku New Holland a její autorizované prodejce dlouhodobě zvyklí. Dvacet let spolupracují s Agrotec a.s., který je v současné době v regionu zastupovaný společností Agrotechnic Moravia a.s. a spolupráce v servise i obchodě běží bez problémů. „Jeden z prvních strojů, který jsme si pořizovali od Agrotec a.s. je lis na hranolové balíky, který u nás pořád ještě slouží. Bohužel již jeho sběrač nezvládá sbírat řádky od mlátiček se širokými lištami, takže jej čeká obměna.“ Rozhovořil se o spolupráci ing Fajt. „Agrotec a.s. respektive Agrotechnic Moravia a.s. pro nás nejsou dvorními dodavateli, vždy si děláme výběrové řízení z více značek a nic jim nedáme zadarmo. Člověk si i musí zvyknout na práci s velkou firmou, kde jsou rozdělené kompetence a finální schválení dohod vezme určitou dobu. Nakonec však zpravidla najdeme takové řešení, které pro nás ekonomicky dává smysl,“ zhodnotil dlouholetou spolupráci Ing. Jan Fajt z PALOMO a.s..

zdroj: Agrotec a.s.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek