Na stroji Cirrus Activ se místo pasivních nástrojů používá k přípravě seťového lože rotační kypřič s hřeby ,,naostro“. Právě na obtížných stanovištích a při měnících se půdních podmínkách prokazuje tato aktivní technika své silné stránky: pracovní šířka 6 m a secí rychlosti až 15 km/h. Přesto je stroj na souvratích dobře ovládatelný. Díky tomu je mimořádně zajímavý i pro použití nad rámec podniku případně pro soukromé podnikatele.

pdf

Amazone Cirrus Aktiv


Model
Cirrus 6002 Activ