S obratem zhruba 1,4 miliardy euro (asi 35 mld. Kč) dosáhl koncern Krone v uplynulém fiskálním roce (2011/2012) opět téměř rekordní úrovně. Tento obrat je o to pozoruhodnější, že obchodní část podniku (LVD Krone) se v rámci dědických záležitostí od koncernu oddělila a od 1. srpna 2011 už nepatří ke konsolidované skupině. (Obrat skupiny Krone z minulého období 2010/2011 včetně LVD Krone činil 1314,9 mld. euro).

 

 

Zatímco domácí (tj. německý) obrat poklesl na 464,6 mil. euro (z 538,9 mil. euro v minulém období), zvýšil se podíl exportu na 925,7 mil. euro (oproti 776 mil. euro ve fiskálním roce 2010-2011). Na obratu koncernu Krone se tedy Německo podílí 33,4 procenty a cca 66,6 procent obratu, tedy dvě třetiny, bylo vygenerováno na zahraničních trzích.

Odvětví s nejvyšším podílem na obratu koncernu Krone je opět výroba užitných vozidel (automobilový závod Krone a dceřiné společnosti) s obratem asi 878 mil. euro, což ve srovnání s minulým rokem představuje nárůst o devět procent. Firma Krone vyrobila v uplynulém fiskálním roce přibližně 27 000 vozů; nejsilnějším odbytovým trhem zůstává nadále Německo s 34 procenty, následuje Skandinávie (23 %), střední Evropa (22 %) a východní Evropa (21 %).

V odvětví zemědělské techniky (strojírenský závod Krone a dceřiné podniky) dosáhla firma Krone nového rekordního obratu ve výši 512 mil. euro (oproti 410 mil. euro v minulém roce). V závodě Spelle bylo vyrobeno více než 20 000 strojů; 33 procent z toho připadlo na německý trh, 35 procent na střední Evropu, 17 procent na východní Evropu a 15 procent strojů putovalo do zámoří (např. USA, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Čína).

Solidní nárůst zaznamenala firma Krone i ve finančním segmentu. Vlastní kapitál koncernu se tak v uplynulém fiskálním roce zvýšil z 255,9 na 284,3 mil. euro. Celkem má koncern Krone k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši cca 530 mil. euro (v minulém roce to bylo 393 mil. euro). Také v investicích zaznamenala firma Krone nárůst z 11,7 na 14,8 mil. euro. Nejdůležitější investice představuje nové logistické centrum ve Spelle, tři nové základny v USA (Kalifornie a Wisconsin) a nové prodejní pobočky užitných vozidel v Turecku, Budapešti a Holandsku.

„Díky naší inovativní paletě produktů, solidní finanční základně a našim příkladně věrným zákazníkům dosáhla firma Krone opět pozoruhodného obratu. Jak zemědělská technika, tak odvětví užitných vozidel jsou obory budoucnosti a proto, i přes obtížnou situaci v některých zemích Euroregionu, očekáváme v probíhajícím fiskálním roce mírné zvýšení už i tak vysoké úrovně našeho obratu“, předpovídá generální ředitel Bernard Krone.

zdroj: zentour.cz