Jako volitelnou výbavu k rozdružovačům lze zvolit zastýlací zařízení s dosahem až 12 metrů.