Rubin 10/1000 se skládá z dvou řad disků DuraMaxx o průměru 645 mm. Disky jsou jednotlivě namontovány na speciálně tvarované slupici a mají bezúdržbová axiální ložiska.
Stroj může být vybaven systémem iQ-Contour, který přizpůsobí stroj povrchu pole. Hydraulické nastavení hloubky umožňuje měnit pracovní hloubku za jízdy. Díky zvětšenému prostoru mezi disky probíhá zpracování posklizňových zbytků bez ucpávání. Velkou průchodnost zajišťuje i uspořádání pracovních prvků stroje – předsazené středové disky, které jsou šikmo k půdě. Přední disky jsou orientovány směrem od středu stroje ven a zadní do středu. Patentované symetrické uspořádání disků eliminuje boční tah, což snižuje spotřebu paliva a přispívá ke klidnější práci stroje. Uspořádání disků přispívá k rovnoměrnému pracování půdy v celé šířce stroje a eliminuje překrývání jednotlivých jízd.
Za první řadou disků je nárazový zavlačovač, který má nastavitelnou hloubku i sklon. Jeho funkcí je rozbíjet hroudy a usměrňovat tok materiálu během podmítky, naopak nivelační zavlačovač za druhou řadou disků slouží k urovnání povrchu. Otáčení na souvrati probíhá po válcích, které proto mají zvláště stabilní uložení. Rubin je také inovativní, pokud jde o přepravu. Skládání funguje z kabiny, přičemž patentovaný systém skládání válce zajišťuje zmenšení šířky na tři metry a výšky do čtyř metrů, čímž jsou splněny požadované rozměry pro silniční přepravu po EU.