Rubin 10/1000 se skládá z dvou řad disků DuraMaxx o průměru 645 mm. Disky jsou jednotlivě namontovány a speciálně tvarované slupici a mají bezúdržbová axiální ložiska.
Stroj může být vybaven systémem iQ-Contour, který přizpůsobí stroj povrchu pole. Hydraulické nastavení hloubky umožňuje měnit pracovní hloubku za jízdy. Díky velkému prostoru mezi disky zpracování posklizňových zbytků bez ucpávání. Velkou průchodnost zajišťuje i uspořádání pracovních prvků stroje – předsazené středové disky, které jsou šikmo k půdě. Přední disky jsou orientovány směrem ven a zadní do středu. Patentované asymetrické uspořádání disků eliminuje boční tah, což snižuje spotřebu paliva a přispívá ke klidnější práci stroje. Uspořádání disků přispívá k rovnoměrnému pracování půdy v celé šířce stroje a eliminuje překrývání jednotlivých jízd.
Za první řadou disků je nárazový zavlačovač, který má nastavitelnou hloubku i sklon. Je funkce je rozbíjet hroudy a usměrňovat tok materiálu během podmítky. Naopak nivelační zavlačovač za druhou řadou disků slouží k urovnání povrchu. Pro různé půdní podmínky je volitelná široká škála zadních válců.