KOMPAKTNÍ TRAKTORY: NOVÁ DOBA – OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ! – část I.

Celý rok 2011 i začátek roku 2012 je poznamenaný bouřlivou diskusí nad technologiemi pro řešení požadavků nové emisní normy Tier 4A. Ta nově platí také pro stroje s výkony již od 75 hp a zasahuje tak minimálně 90 % všech traktorů prodávaných v České republice. Můžeme tedy říci, že se nové legislativní požadavky dříve či později dotknou všech farmářů a uživatelů traktorů. New Holland na výstavě Agritechnica v Hannoveru přestavil trio traktorů, které na novou legislativu reagují a AGROTEC a.s. je přináší do ČR s heslem „ÚSPORY A VÝHODY PRO FARMÁŘE, ČISTÝ VZDUCH PRO VŠECHNY“

Úvod do problematiky řešení emisí u New Holland

Značka New Holland pro své traktory využívá motory od sesterské společnosti FPT, která je největším výrobcem průmyslových motorů v Evropě a čerpá zkušenosti z oblasti osobních i nákladních automobilů či závodních speciálů, třeba i Ferrari. Má tak k dispozici celou řadu motorů a technologií pro řešení emisí od vodíkových palivových článků, hybridních pohonů benzin/nafta + elektrika, CNG pohonu včetně systému SCR a CEGR.
V Brazílii tak najdete motor 1,4 tetrafuel, který je jako jediný na světě schopen efektivně spalovat čtyři druhy paliva: biolíh, směs benzínu a biolihu, benzín a stlačený zemní plyn CNG. V Evropě jsou například v provozu hybridní Diesel-Elektrické dodávky IVECO Daily, které slouží společnosti Federal Express pro doručování zásilek ve velkých městech. Pro běžný silniční provoz v Evropě, kde jsou dnes nejpřísnější limity, má FPT motory o objemu od 3,0 do 8,0 litru s certifikací EEV (Enhanced Environmentally- friendly Vehicle tj. „Vozidlo výrazně šetrné k životnímu prostředí“), která sahá ještě za existující emisní normu Tier 6 (EURO 6). V současnosti probíhá nový vývoj především v oblasti hybridního pohonu pro využití v městském provozu a dále v oblasti vodíkových palivových článků a jejich využití v průmyslovém nasazení. Emisní norma Tier 4A tak pro vývojáře FPT znamená pouze úkol aplikovat ověřená řešení do nového segmentu a přizpůsobit se jeho podmínkám, stěží je může něčím překvapit. Zázemí a zkušenosti FPT jsou velkou výhodou pro majitele traktorů New Holland, protože pro nikoho nebudou pokusnými králíky.

Při řešení emisí jde New Holland již dříve jednoznačně deklarovanou cestou:

 • Traktory s výkony pod 100 hp jsou osazované motory s technologií CEGR, v praxi to znamená řada traktorů T5, T4 PowerStar a nižší.
 • Traktory s výkony nad 100 hp jsou osazované motory s technologií SCR, v praxi to znamená řada traktorů T6 a vyšší.

SCR

Motor nasává pouze čistý, stlačený a ochlazený vzduch plný kyslíku. Spalování probíhá za ideálních podmínek a jednotka maximálně efektivně proměňuje chemickou energii na mechanickou. Motor je nastavený pouze s ohledem na ideální výkon a minimální spotřebu paliva. Emise jsou řešeny až následně mimo prostor motoru: díky vysoké teplotě spalování nevznikají pevné částice (jsou spálené přímo v motoru) a NOx jsou eliminovány ve výfukovém potrubí reakcí s roztokem močoviny (Ad-Blue) za vzniku atmosféře přirozených prvků dusíku a vodních par. Dostáváte tak do rukou výkonný a živý motor s prokazatelně nižšími provozními náklady (o 8,5%) a vyšší spolehlivostí. Jedinou nepříjemností je nutnost používat druhou provozní kapalinu.

CEGR

Motor přisává zhruba 30 % výfukových spalin (čím více přisávaných spalin tím nižší emise NOx). Spalovaná směs v motoru je méně výhřevná a spalování tak probíhá za nižších teplot. Přeměna chemické energie na energii mechanickou není tak efektivní. Díky nižší teplotě při spalování vzniká podlimitní množství NOx. Vzniklé saze jsou zachytávány ve filtru pevných částic, u kterého musí proběhnout přibližně jednou za 10 hodin aktivní regenerace filtru pevných částic (do výfukového systému je vstřikována dodatečná dávka nafty, která zajistí spálení zachycených pevných částic (sazí) na popel, který je zachycen ve filtru – po dobu cca 20 minut výrazně narůstá spotřeba nafty. Filtr pevných částic však není konstruován pro celou životnost traktoru a jednou za čas se musí kompletně vyměnit, protože je jeho hlavní funkce výrazně snížena. Část získaného výkonu nemůže být využita pro produktivní práci, protože je odebrána pro chlazení vzniklých výfukových plynů a motor je „línější“. Celkově tady u CEGR část paliva je použita pouze pro regeneraci filtru PM (cca 3 %).

 • Ze zbylého paliva je získáno méně energie (horší využití chemické energie skryté v naftě).
 • Ze získané energie je část odebrána pro chlazení horkých spalin.

CEGR: vhodné řešení pouze pro menší stroje
Inženýři New Holland mají za to, že CEGR představuje přirozenou volbu pouze pro menší stroje o výkonu okolo 100 hp protože:

 • Motory s nízkým výkonem a nízkou výhřevností mají nižší požadavky na chlazení (spotřeba paliva neroste) a velké chladiče by u malých strojů nebylo kam umístit.
 • Celá technologie CEGR je elegantně zapasovaná do motorového prostoru, stejně tak jako je tomu u malých osobních automobilů.
 • Menší stroje musí být prostě „menší“, další nádrž na AdBlue by překážela. Filtr pevných částic je malé zařízení, které neovlivní rozměry stroje a aktivní regenerace nemusí probíhat tak často.
 • Spotřeba AdBlue by nebyla dostatečně velká tak, aby bylo zásobování efektivní (dojezdové vzdálenosti) a snížení spotřeby paliva by nepřineslo dostatečně výrazné úspory v celkovém vyjádření.

Nový farmářský traktor New Holland T5

Vývojáři New Holland postupně pracovali na nových traktorech a spojili jejich uvedení na trh s novou normou Tier 4A. Při inovačním úsilí se však nezastavili pouze u motoru, ale představili kompletně nový traktor, který zemědělcům přináší opravdu široké množství výhod. Každopádně začneme u motoru.

Srdce traktoru

Vývojáři se snažili v maximální míře eliminovat negativní dopady spojené se systémem CEGR, které spočívají v „lenosti“ motoru, vysoké náročnosti na chlazení (a tudíž i spotřebě) a vyšší spotřebě paliva. Vycházeli při tom ze zkušeností, které získali z provozu u motorů F5C a upravili je pro použití v zemědělství. Základní změnou oproti traktoru T5000 je tedy přechod z mechanicky řízeného motoru k elektronicky řízenému motoru se vstřikováním CommonRail a snížení objemu motoru ze 4,5 litru u motoru NEF k 3,4 litrům u motoru F5C. Co k tomu vývojáře vedlo? Menší objem motoru zaručuje lepší promíchání paliva se vzduchem a lepší kompresi, teplota hoření směsi je vyrovnanější a to je výhodné pro plnění emisních limitů, spotřebu paliva i spolehlivost motoru (jinak hrozí riziko usazování nečistot v motoru při snížené kvalitě nafty!). Současně v motoru o menším objemu se pohybuje méně hmoty, jsou zde menší setrvačné síly a motor je tak živější a živost motorů je základem polní výkonnosti (viz článek v tomto časopise). Menší objem motoru také znamená menší nároky na chlazení. Chlazení motoru je u traktorů zásadní otázka, protože na rozdíl od nákladních automobilů kolem chladiče vzduch sám neproudí. Proto má T5 vrtuli ventilátoru chladiče o 30% větší a samotný prostor okolo chladiče se zvětšil o 51% tak, aby byla zajištěna vysoká průtočnost vzduchu. Samotný výkon motoru pak zajišťuje elektronické řízení vstřikování CommonRail. Tímto souborem opatření se vývojářům podařilo osadit traktor T5 motorem, který má v téměř celém pracovním spektru lepší charakteristiku než jeho předchůdce T5000, jak je zřejmé z grafu níže.

Všechna omezení technologie CEGR samozřejmě odstranit nejde. Majitelé traktorů T5 se budou muset smířit s tím, že u strojů bude probíhat nucená regenerace filtru pevných částic. V jejím průběhu není možné (opakovaně) vypnout motor, jinak se motor odstaví a bude muset nucenou regeneraci spustit pracovník servisu. Filtr pevných částic je také potřeba po určité době měnit. Motor by neměl být delší dobu provozován „zastudena“ (velmi časté starty, „klapaní“ naprázdno) a je třeba dbát zvýšené opatrnosti při tankování nafty a to přesto, že je motor otestovaný na provoz s naftou o vyšším obsahu biosložky B20 a běžná variabilita obsahu MEŘO v klasické naftě jej nemůže ohrozit. Toto je cena za tankování „pouze nafty“ a ono i to pouze je dost relativní, protože někteří výrobci důrazně doporučují do nafty dodávat aditiva (není to náš případ).

Tím jsme vás samozřejmě nechtěli odradit, ale snažíme se poskytnout všechny důležité informace k oběma systémům tak, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, kterým směrem se vydat. Pokud jde o další parametry motoru, stojí za zmínku skutečnost, že maximální výkon motor dosahuje při 1900 ot./min. Rozumné pracovní rozmezí otáček pak činí 1700 až 2100 ot./min, což zaručuje flexibilitu u většiny prací. 540 otáček vývodové hřídele traktor dosahuje při 1900 ot./min motoru, aby byla zajištěna konstantní produktivita. Ekonomických 540 ot./min (ECO) vývodové hřídele se rovná pouhým 1535 ot./min motoru, lehčí práce při ošetřování píce tak bude provádět při nižší spotřebě paliva, tak jak jsou majitelé strojů New Holland již dnes zvyklí.

Kabina a ovládání

Traktor T5 je kompletně nový. To platí samozřejmě i o kabině, která sdílí řadu konstrukčních prvků s modelem T4 PowerStar a nazývá se VisionView™. Hrdě si dovolujeme tvrdit, že se jedná o nejpohodlnější kabinu ve své třídě s bezkonkurenčním výhledem a také úroveň ergonomie nasazuje laťku hodně vysoko. Obecně je oproti traktoru T5000 větší, vyšší a poskytuje plnohodnotné sedadlo i pro spolujezdce.

Při konstrukci nové kabiny VisionView™ vývojáři New Holland využili možností, jenž jim poskytuje zázemí mateřské společnosti FIAT Group, a při konstrukci nového traktoru využili nejnovější virtuální 3D technologie, které si mohou ostatní výrobci traktorů těžko dovolit. Co jim to umožnilo? Mohli si tak „osahat“ a otestovat poznatky stovky farmářů, kteří při vývoji traktorů pomáhali. Díky tomu nabízí bezkonkurenční ergonomii. Všechny ovládací prvky padnou dokonale do ruky bez ohledu na postavu či výšku řidiče. Základní ovládací prvky včetně myši systému elektronické regulace hydrauliky (EDC), voliče otáček vývodové hřídele a páček vnějších hydraulických okruhů jsou umístěny napravo od řidiče na opěrce „Command Arc“, což zvyšuje pohodu a přesnost při práci a snižuje únavu. Pro ovládací monitor svinovacího lisu si můžete objednat speciální konzolu, která se nachází hned nad opěrku Command Arc. Máte tak nerušený a příjemný zorný úhel při sledování monitoru a ostatních ovládacích prvků, což přispívá ke zlepšení bezpečnosti a pohodlí.

Speciální pedál pro plynulé nastavování polohy sloupku řízení a zabudované přístrojové desky je umístěn na podlaze vedle sloupku, takže můžete sloupek řízení nastavovat ze skutečné polohy při řízení.

Průhledné, plně otevírací střešní okno zaručuje neomezený výhled na nakladač v celém jeho pracovním rozsahu, a to při maximální výšce. Střecha kabiny má jen úzký střešní nosník, což je prvek známý uživatelům traktorů New Holland, takže se neprůhledná plocha snížila na minimální hodnotu v dané třídě. Zaoblená otevírací zadní postranní okna poskytují přímý výhled na tažené asymetrické žací stroje a zadní průhledový panel rozšiřuje zadní okno, aby se zlepšil výhled na nářadí při připojování. Přemístění tlumiče výfuku, který je teď v zákrytu se sloupkem A, podstatně zlepšilo výhled včetně výhledu na vnitřní stranu přední pneumatiky, což je ideální při práci s plodinami s úzkými řádky.

Zcela nový dvou zónový „bezprůvanový“ systém klimatizace obsahuje 10 individuálně nastavitelných výdechových otvorů. Je tak zajištěné rovnoměrné proudění vzduchu, takže za horkých dnů vám nebudou hořet nohy a mrznout hlava. Ovládací prvky na sloupku B padnou dokonale do ruky a lze je intuitivně nastavovat během jízdy. Dále se zlepšilo přirozené větrání díky otevíracím postranním oknům. Zadní okno se může pochlubit dvoufázovým otevíráním.

Plně integrovaný čelní nakladač nainstalovaný od výrobce: stabilní produktivita s nosností až 1850 kg

Při konstrukci řady T5 vývojáři brali v úvahu i časté používání čelního nakladače u této řady traktorů. T5 je tak plně kompatibilní s továrním nakladačem New Holland 700TL. Zvýšená maximální nosnost 1850 kg v kombinaci s maximálním hydraulickým průtokem až 80 litrů/min zaručuje rychlé pracovní cykly, čímž se zvyšuje produktivita. Také výhled se výrazně zlepšil, protože ramena nakladače jsou při plném spuštění v rovině s horní hranou kapoty, takže výhledu dopředu nic nebrání. Mechanický paralelogram integrovaný v ramenech čelního nakladače zajišťuje, že v lopatě během celého zvedacího cyklu zůstane každé zrnko a chrání hydraulické hadice před zkroucením, což přispívá k dlouhé bezproblémové práci.

Díky přesunu výfuku, bylo možné instalační konzoly čelního nakladače přesunout o 150 mm níže a více dozadu. Zlepšila se tak celková stabilita i při přepravě nejtěžších nákladů při plném vysunutí výložníku. Elektronický joystick, který je ve výbavě na přání, je plně zabudovaný do loketní opěrky sedadla, nabízí přesné ovládání nakladače a super rychlé reakční doby. Tím přispívá ke snižování únavy při dlouhých pracovních dnech.

Zcela nový modulární přední tříbodový závěs a vývodová hřídel: nosnost až 1840 kg

Doplňkový, modulární a polozabudovaný přední tříbodový závěs a vývodová hřídel jsou ideální pro zemědělce, kteří ke sklizni a ošetřování píce využívají čelně nesené nářadí. Působivá nosnost 1840 kg, která je k dispozici v rámci celé výkonové řady T5, umožňuje používat i ta nejtěžší nářadí. Dále společnost New Holland jako jediná ve své třídě nabízí možnost výběru mezi elektronickou a mechanickou regulací předního tříbodového závěsu. Práce s čelně neseným nářadí tak bude přesnější. Multifunkční přední vana umožňuje i pozdější instalaci předního tříbodového závěsu a přední vývodové hřídele v případě změny strojního vybavení farmy. A zde je další prvenství New Holland: přední závaží teď může být plně zabudované.

Nové zadní a mezi nápravové vnější hydraulické okruhy se snímáním zátěže: nejlepší hydraulický výkon ve své třídě s kombinovaným průtokem až 127 l/min

Nová řada T5 těží z přepracovaného hydraulického systému, jenž nabízí nejlepší výkon ve své třídě až 127 litrů/min kombinovaného průtoku. Samostatné čerpadlo řízení dodává 43 litrů/min, což znamená, že řízení zůstává super lehké i při intenzivní práci s nakladačem. Jak pro zadní, tak pro mezi nápravové vnější okruhy hydrauliky zajišťuje hydraulický olej čerpadlo s proměnlivým průtokem (Load Sensing), které snižuje spotřebu paliva a lze jej ovládat z pohodlí kabiny. Maximálně jej využijete při intenzivní práci s nakladačem. Celkový hydraulický průtok činí maximálně 84 litrů/min, takže i nejnáročnější práce pro hydraulický systém, jako je lisování balíků, lze provádět s lehkostí. Při méně intenzivních hydraulických činnostech je možné si zvolit čerpadlo s výkonem 65 litrů/min ve spojení s čerpadlem řízení o výkonu 38 litrů/min.

Nastavitelná citlivost reverzoru: regulované ovládání směru

Tři nastavení agresivity elektrohydraulického reverzoru nainstalovaného na ergonomickém sloupku můžete volit rychle a snadno. Měkké nastavení je ideální pro práce na poli, jako je lisování, střední pro standardní práci a vysoce citlivé nastavení bylo speciálně vytvořeno tak, aby umožňovalo téměř okamžitou změnu směru při intenzivní práci s čelním nakladačem.

Flexibilní nabídka obutí

Univerzálnost, která je řadě T5 vlastní znamená, že tyto modely budou farmáři používat k nejrůznějším účelům. Proto je možné si vybrat ze široké nabídky pneumatik od nejnižšího profilu 30“ až po pneumatiky 38“. Roste tak světlá výška, zlepšují se tahové vlastnosti traktoru a snižuje utužení půdy či zatížení drnu na pastvinách. Tyto pneumatiky jsou k dispozici díky zesílené zadní nápravě Heavy Duty. Traktor lze také osadit trávníkovými pneumatikami, jež jsou ideální pro údržbu velkých travnatých ploch, jako jsou např. parky a golfová hřiště.

Na co dále se můžete těšit…

V první polovině roku je traktor řady T5 nabízený se převodovkami, které dobře znáte. Jedná se o 24 x 24 PowerShuttle s elektroreverzem a násobičem nebo variantně s plazivými rychlostmi, k dispozici je i jednodušší převodovka 12 x 12. Koncem roku bude představená další varianta s převodovkou, která umožní řazení čtyř rychlostí pod zatížením. Očekáváme ji v podobě známé z traktorů řady T6000, tedy 16 x 16. Další možnosti rozvoje traktoru skýtá odpružení přední nápravy a kabiny, které přijdou do sériové výroby v roce 2013.

Souhrn inovací u T5

 • Nová tichá a kabina VisionView™: nejpohodlnější kabina pro řidiče ve své třídě s plnohodnotným sedadlem spolujezdce. Výhledem a ovládání, které nasazují novou laťku v oblasti ergonomické dokonalosti
 • 3,4 litrový přeplňovaný motor FC5 Common Rail: výkon až 115hp při kompletním splnění požadavků Tier 4A
 • Nastavitelná citlivost reverzoru: regulované ovládání změny směru jízdy
 • Nové zadní a mezinápravové vnější okruhy hydrauliky s čerpadlem Load Sensing: nejlepší hydraulický výkon ve své třídě s kombinovaným průtokem až 127 l/min
 • Plně integrovaný čelní nakladač nainstalovaný od výrobce: stabilní produktivita s nosností až 1850 kg
 • Zcela nový modulární přední tříbodový závěs a vývodová hřídel: nosnost závěsu až 1840 kg
 • Pneumatiky 38“: větší světlá výška, lepší tahové vlastnosti a menší utužování půdy

Traktor T5 nám dospěl a povyrostl. Jeho předchůdce, řadu T5000, mnoho farmářů používalo pro práci ve stájích, kam se nyní T5 nemusí dostat. Pro ně je k dispozici další z trojice novinek pod označením T4 PowerStar, která navazuje na traktory řady T4000 Deluxe a SuperSteer.

zdroj: AGROTEC a.s.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek