Hloubkový kypřič TALON GREEN je určen pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a bez promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch.

Mechanicky stavitelné krojidlo nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, díky tomu nedochází k jeho potrhání, nebo poškození. Opěrný válec následně vše utuží.

Krojidlo osazené bezúdržbovým ložiskem je připevněné k rámu stroje pomocí pryžových silentbloků, které absorbují vibrace od nerovností terénu. Nedochází tak k silovému přetížení rámu.

Uchycení radlic na rám stroje je za pomocí pevnostních šroubů a přítlačných desek k rámu. Tím je zaručena možnost změny pozice slupice dle potřeby zemědělce. Slupice a opětný válec jsou příčně nastavitelné a jsou jištěny střižným šroubem, případně do těžšího terénu, nebo kamenitého terénu je možné využít hydraulické jištění.

Stroj může být vybaven trubkovým válcem, nebo Z válcem pro agresivní efekt kultivace trávy. Z válec je navíc k dispozici v celé pracovní šíři stroje, nebo v menších částech/záběrech umístěnými za slupicemi.

Hlavní přednosti stroje:

  • Prokypření a provzdušnění trvalých travních ploch až do hloubky 35 cm
  • Narušení podorční vrstvy
  • Kypření bez potrhání nebo poškození porostu
  • Zlepšení a obnova vsakování vod
  • Podpora vzlínavosti
  • Zlepšení podmínek pro růst rostliny s hlubokým kořenovým systémem

Funkce stroje a další výhody:

  • Snadná výměna slupic
  • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
  • Práce se strojem při rychlostech 5-8 km/h

  300/3
Počet slupic 3 4
Pracovní šířka (cm) 300 300
Transportní šířka (cm) 300 300
Pracovní hloubka (cm) 35 35
Min. výkon (kW) 100 120
Pracovní rychlost (km/h) 5-8 5-8
Závěs kat. 3 kat. 3