Pracovní záběr 6 a 9 m, 8 až 20 výsevních jednotek

Tažené secí stroje na přesný výsev EDX dosahují díky vysokým pracovním rychlostem v oblasti 10-15 km/h velkých plošných výkonů při zachování konstantní kvality ukládání osiva do půdy.
PROČ