Pracovní záběr 3 až 6 m

Tažené secí kombinace Cirrus jsou pneumatické secí stroje s diskovou přípravou vyznačující se vynikající kvalitou práce při výsevu do zoraného i do posklizňových zbytků. Díky pracovnímu záběru od 3 do 6 m a objemu zásobníku od 3 000 do 3 600 l nabízí Cirrus vysoký plošný výkon.