Také v případě tažené techniky pro velké výměry prokazuje výsledná metoda své výhody. Po dokončení přípravy seťového lože pomocí disků typu Catros následuje zpětné utužení v pruzích pomocí zvláštních pneumatikových pěchů. U typu Cirrus Special probíhá přesné ukládání osiva botkami RoTeC+ i při nejvyšších rychlostech. Secí stroj s pěchovacími botkami Cirrus Super je konstruován pro vysoké plošné výkony v obtížných podmínkách. Nápadným znakem stroje Cirrus Super je pěchovací botka PacTaC.

pdf

Amazone Cirrus


Model Pracovní záběr (m) Přepravní šířka (m) Pracovní rychlost (km/h) Plošný výkon (ha/h) Tažná síla (kW/k)
Cirrus 3002 3,00 3,00 12 – 20 2,4 90/120
Cirrus 4002 4,00 3,00 12 – 20 3,0 110/150
Cirrus 6002 6,00 3,00 12 – 20 4,8 147/200
Cirrus 6002 Super 6,00 3,00 12 – 20 4,8 147/200