Značka New Holland Agriculture pro sebe znovu získala světový rekord ve sklizni obilí, který je oficiálně zapsaný v Guinnessově knize rekordů (GUINNESS WORLD RECORDS) a to téměř neuvěřitelným výkonem, kdy za osm hodin sklidila rovných 797,656 tun pšenice. Podařilo se to s vlajkovou lodí značky New Holland, motoricky nejvýkonnější mlátičkou na světě, s modelem CR10.90, jenž disponuje výkonem 653hp.

Jak potvrdil pan Hedley Cooper, šéf oddělení sklizňové techniky, CR10.90 překonala předchozí rekord ve výši 675.84 tuny již po šesti hodinách a 36 minutách. Celkem předchozí rekord překonala o plných 121 tun, což je 18%. Dosažení rekordu ověřil oficiální zástupce Guinnessovy knihy rekordů, pan Pravin Patel a jako druhý nezávislý pozorovatel také přihlížel pan Alan Robson, představitel Agrární komory hrabství Lincolnshire.

Rekordní výkon

Rekord mlátička pokořila již 15. Srpna 2014 a to na rodinné farmě Bourn a synové (Bourn and Sons Farm), která se nachází ve Velké Británii v Grange de Lings, nedaleko města Wragby v hrabství Lincolnshire. Pole bylo v roce 2013 oseto ozimou pšenicí odrůdy Santiago a až následně v květnu 2014 jej specialisté New Holland vybrali pro pokus o překonání světového rekordu. Pokus tak probíhal za využití běžných pěstebních podmínek.

V den pokusu o překonání světového rekordu se začínalo sklízet v 11:17. Počasí bylo proměnlivé s teplotami mezi 18-21°C, od 17:30 dokonce proběhlo několik lehkých přeháněk. Průměrná výkonnost mlátičky CR10.90 činila téměř sto tun za hodinu (99.7 t/hod) s nejvyšší hodnotou plných 135 t/hod. Při vlhkosti sklízené pšenice 16.2% činil průměrný výnos 9.95 t/ha. Světového rekordu mlátička dosáhla se spotřebou 1,12 litru paliva na tunu sklizeného zrna, a to při aktivovaném drcení po celou dobu sklizně.

Klíčové parametry dosažené při sklizni:

Celkový čas strávený při sklizni 8 hodin
Hmotnost sklizeného zrna pšenice 797.656 tun
Průměrná výkonnost při sklizni 99.7 tun/hodinu
Nejvyšší výkonnost 135 tun/hodinu
Sklizeno ha při pokusu 80.2 hektarů
Spotřeba PHM 1,12 litrů/tunu nebo 11,14 litrů/ha
Průměrná vlhkost zrna 16.2%
Průměrný výnos 9.95 tun/hektar

Dalším rekordmanem je postřikovač UX 11200 od firmy Amazone. Tým firmy Amazone dokázal s postřikovačem UX 11200 pokořit světový rekord a během 24 hodin dokázal ošetřit 1 032 hektarů. Průměrná výkonnost soupravy byla 43 ha za hodinu a během dne byla pojezdová rychlost 13 – 15 km/ h a v noci díky bezvětří 17 km/ h. Pro zlomení rekordu byl zvolen dvounápravový postřikovač s nádrží 12 000 l a rameny o záběru 40 m.

Pokoření světového rekordu se odehrálo ve vesnici Golzow, na farmě, která hospodaří celkem na 6 500 ha a nachází se u Brandenburgu. Aplikován byl glyphosate v dávce 100 l/ ha vody na výdrol řepky. Postřikovač Amazone byl vybaven tryskami TurboDrop High Speed o velikosti 03. Rekord byl zaznamenán v přirozených podmínkách a tak jako v reálu působily problémy sloupy a zavlažování, proto byly všechny překážky předem zaznamenány do navigace.

Díky velké velkému objemu nádrže postřikovače bylo dosaženo pouze 8 % neproduktivního času díky snížení počtu cyklů plnění. Na celou plochu bylo aplikováno celkem 103 200 l a postřikovač byl plněn pouze 10 x během 24 hodin. Plnění nádrže trvalo mezi 10:55 a 13:45 minutami, celkem tedy asi 2 hodiny. Časová ztráta, která byla zapříčiněna přejezdy mezi pozemky byla 1,5 hodiny, tedy 6 % neproduktivního času, a celkem bylo ujeto 20 km. Celkem tedy tvořil neproduktivní čas 3,5 hodiny, tedy 15 % celkové doby stříkání.