N-senzory ISARIA od firmy Fritzmeier jsou ideálním prostředkem ke zvýšení výnosu, kvality zrna a současně úspoře hnojiv. Při hledání nových technologií není mnoho možností, které by nabízely tolik výhod současně.

Přínos systému ISARIA

Průměrné zvýšení zisku od 1 620 Kč/ha až do 4 050 Kč/ha oproti klasické aplikaci. Úspora hnojiv a šetrnost k životnímu prostředí.

Návratnost investice již na 750 900 ha

Kompletní zařízení ISARIA se při použití na 750 ha a čerpání dotace zaplatí během první poloviny sezóny a v druhé půlce zařízení již přináší zisk.

• Okamžitá změna dávky hnojiva podle stavu porostu
• Rostliny dostanou tolik živin, kolik potřebují
• Zohlednění míst na poli s rozdílným výnosovým potenciálem

Čím je N-senzor ISARIA výjimečný!

Nabízí využití během celého roku/života rostliny:

Samotná funkce senzorů

  • N-senzor = skenování porostu s variabilním dávkováním dusíkatých hnojiv
  • Obrácená funkce N-senzoru při desikaci a aplikaci růstových regulátorů
  • Absolutní modus = při použití v ozimé pšenici bez nutnosti kalibrace

Kombinace senzorů a map půdního potenciálu

Zohlednění míst na poli s rozdílným výnosovým potenciálem = úprava a úspora hnojiva bez dopadu na výnos

Zpracování map půdního potenciálu softwarem ISARIA bez použití senzorů

Aplikace živin P, K a jiné podle mapy a pozice stroje

Výsledky z výzkumu a praxe

Díky mnohaletému a praktickému testování systému ISARIA, ve spolupráci s evropskými farmáři, institucemi a také s Mendelovou univezitou v Brně, ČZU v Praze i s podniky zemědělské velkovýroby bylo dosaženo zvýšení ziskovosti o více než 1 620 Kč/ha ve srovnání s tradiční aplikací dusíku. Se zvyšující se heterogenitou půdních vlastností dokáže ISARIA zvýšit příjem až 4 050 Kč/ha i více.

Rentabillita Isaria systému:

Příklad: Aplikovaná plocha s ISARIA 200 ha
Průměrné navýšení výnosu/rok 1 620 Kč/ha
Zvýšení ziskovosti / rok: 324 000 Kč

A to jen při variabilním dávkování dusíku!

isaria-4phase-a007d