AGRIMA Žatec s.r.o.

Společnost AGRIMA Žatec s.r.o. byla založena v lednu roku 1993 a po celou dobu své činnosti se zabývá prodejem a servisem zemědělské a komunální techniky. Agrima má 3 střediska, 45 pracovníků, pokrývající severní a střední Čechy.

TEHNOS

Společnost Tehnos zahájila výrobu zemědělských strojů již v roce 1970. Aktivity společnosti se později rozšířily i do oblasti výroby strojírenských a zemědělských strojů. Nadále probíhá vývoj a expanze a současné výrobní prostory jsou robotizované. Ročně budeme-li hovořit pouze za oblast mulčovačů, brány závodu každoročně opustí 4 500 kusů, které směřují do více než 35 zemí světa.

Boční mulčovače

Kromě univerzálního použití v zemědělství jsou určeny k mulčování komunálních ploch se sklonem +90°/-60°, především svahů vodních toků, příkopů, povrchů okolo cest a trávníků, ovocných sadů a pastvin. Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv Low Vib (LW). Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.

Polní mulčovače

Zemědělské mulčovače jsou robustní a všestranně využitelní pro práci na rozsáhlých zemědělských plochách při vyšší pracovní rychlosti. Jsou určeny především pro mulčování obilných a kukuřičných strnišť, luk, slunečnic a jiných plodin, určených na zelené hnojení.

Univerzální mulčovače

Používají se na mulčování rostlinných zbytků v zemědělství (kukuřičné zbytky, sláma, bramborová nať, slunečnice, zelené hnojení k pokosení), komunální oblasti (kolem cest, železnic, infrastrukturních objektů a vodních toků, na svazích), ovocnářství a vinařství (větvě, letorosty, louka) a k čištění pastvin.

Facebook
Copyright © 2021, AGRIMA Žatec s.r.o.
Webdesign: Václav Němec | Aktualizace obsahu: Jan Procházka | rss | mapa stránek